Naujienos

„Reikia džiaugtis kiekviena akimirka...“

2017 metais Ažuožerių biblioteka švenčia savo penkiasdešimties metų jubiliejų. Pirmoji renginių ciklo popietė buvo skirta kraštietės, poetės, prozininkės, tremtinės Janinos Cibienės 85-penktųjų gimimo metinių minėjimu: „Reikia džiaugtis kiekviena akimirka...“


Aplankius literatės amžinojo poilsio vietą Peslių kapinaitėse, sugiedojus giesmes, padėjus gėlių ir uždegus žvakutes, popietė tęsėsi Ažuožerių bibliotekoje.

Į prisiminimų popietę atvyko Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ nariai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus atstovai, literatės sūnūs: Algirdas, Romas, Gintaras, anūkė Eglė ir literatės gyvenimo bendražygiai.

Renginio programa buvo spalvinga: nuo smuiko garsų ( griežė Gabrielė Grimžaitė) iki literatūrinės kompozicijos, skaidrių demonstravimo (sukurtų pagal J. Cibienės linksmus ir skausmingus gyvenimo vingius (Ji dešimtmetį praleido tremtyje).

Savo atsiminimais pasidalino svečiai: literatų klubo „Marčiupys“ literatai: Genovaitė Ražanienė, Eugenija Pilinkienė, Regina Sacevičiūtė-Karaznevičienė ir Algirdas Ražinskas. Apie buvusios tremtinės Janinos Cibienės veiklą tremtinių sąjungoje, pasakojo pirmininkė Prima Petrylienė. Noriai prisiminimais pasidalino ir poetės eiles skaitė ažuožerietė Stasė Petrulienė.

Prisiminimų popietę pagyvino, pagal poetės eiles sudainuotos, Ažuožerių neįgaliųjų ir senjorų klubo „Seklyčia“ ansamblio dainos.
 

Ažuožerių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Daiva Agafanovienė