Naujienos

Leidiniai psichikos sveikatingumo temomis

Leidiniai psichikos sveikatingumo temomis

Kaip naudotis knygų išdavimo - grąžinimo savitarnos aparatu

Knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos aparatas

Bibliotekoje veikia knygų išdavimo - grąžinimo savitarnos įrenginys. Kviečiame pasinaudoti šia paslauga.

Padėka už buvimą kartu

 

Nuoširdus ačiū visiems, kartu su biblioteka besidžiaugiantiems naujais knygų namais, ačiū už buvimą kartu, už dovanas bibliotekai ir skaitytojams.

 

Kaip naudotis knygų grąžinimo savitarnos aparatu?

Grąžinti knygas ir kitus leidinius, įdedant į knygų grąžinimo įrenginį prie bibliotekos įėjimo, kai biblioteka nedirba. 

Grąžinti leidiniai bus identifikuoti pagal skaitmeninius kodus ir atžymėti, kaip skaitytojo grąžinti.