Naujienos

Kaip mės švintem užgavenes

„Šalta žiema šalin aina, jau pavasaris ataina....“. Svedasys irgi ataje vasare 28 dienų. Svedasų bibliotekos „Šypsenėlas“ vaikiokai vija žiemų kaip makėja. Užsidejam baisuoklas kaukes, kad išgundint nusbodusių žiemų, kepem blynus, kaip saulalas, kad tik šviesiau būtų, arklalį nusisumdem, kad kuo taliau pavažiuotumem, kad javai aukštesni būt.


Žiema, žiema aik iš kiemą... Šūkaliojam, dainavam, kvietem visus svedasiškius lyst laukan iš trabesių, išluot iš gryčių visas negeroves, ligas, žiemiškų snaudulį. Žydaukėlam ir čiganėlam negailat vaišių, kad patiems metai būtų derlingi ir turtingi.

Mumi Svedasys unkštoka pasdore. Nutarem traukt pačian Lietuvos širdin, Vilniun. Pre mūsų prisdeja Svėdasų gimnazijas pinktakai ir šeštakai su mok. J. Gutmanene. Pasroda, mūsų tinai irgi laukia. Lietuvas teatro, muzikas ir kina muziejus pakvete paradyt kų mokam. Nu, tai mės ir plašem dainelų apie kanapynį ir lašininį, net žundai plyša. A mum anys išmakyna žaidymų apie aželį, ot tai kartu pašakam. A dar tinai išmakina kaip raika kynų ingarsint. Vieni buvam aktariai, kiti aperatariai, dar kiti režisieri. Nu ir da patika spektaklis „Kosmosas“ Lietuvas dramas tiatri.

A jau mokytajų kemelį kaip be gražu, ir ko tik ti nebuva ir viskas su užgavenem susieta, ir šakelį pašakam apie šiaučių ir išmakt suspėjam.

Ir užu visų kelionį dėkingi mės labai Rūtai iš VŠĮ Atvertų lunginių ir Svedasų gimnazijai užu autabusiukų.


Svedasų bibletekoršas Asta ir Dalia