Naujienos

Septyniasdešimt knygos žingsnių per Kurklius


Kurklių biblioteka šventė gražų, prasmingą jubiliejų.

Skambant muzikai, į salę įžengia „Mažasis princas“, jis džiaugiasi, kad yra gavęs laišką iš Kurklių žemės, kuriame yra rašoma, kad spalio 28 d. vyks vakaras „Septyniasdešimt knygos žingsnių per Kurklius“ į kurį jis yra kviečiamas. Jis prašo, kad jam kas nors paaiškintų, kas tai per renginys. Jį pasitinka bibliotekininkė, pasveikina ir viską paaiškina ne tik „Mažajam princui“ , bet ir visiems susirinkusiems.

Knyga per Kurklius plačiais žingsniais žygiuoja jau septyniasdešimt metų.

1946 m. Kurkliuose buvo įkurta biblioteka. Pirmoji bibliotekininkė buvo Gertrūda Šapolaitė, 10 metų bibliotekoje dirbo Emilija Paukštelienė. Kiekvienas dešimtmetis formavo bibliotekos veidą, laiko aktualijos diktavo besikeičiančias istorines sąlygas, bet Kurklių bibliotekos esminių veiklos principų nepakeitė, visada biblioteka vykdė kultūrišką ir švietėjišką misiją, gerbė knygą mylintį, ieškojo naujovių ir savo visose veiklose pirmiausia akcentavo žmogaus lavinimą, kultūros pažinimą. Biblioteka per ilgus dešimtmečius tapo bendruomenę sutelkianti ir jos interesams atstovaujanti kultūros įstaiga. Tai vaikų užimtumo vieta.

Vakaro metu bibliotekininkė pasveikino geriausius bibliotekos skaitytojus, pagalbininkus ir rėmėjus.

Sveikinimo žodžius išsakė rajono meras Kęstutis Tubis, L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokykloslos direktorė Jūratė Kašinskienė, Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus, kurkliečių bendrijos pirmininkė Alvyra Žvinienė, Kurklių bendruomenės pirmininkė Julija Sabalienė, Kurklių kultūros centro direktorė Giedrė Steponėnienė, kolegės bibliotekininkės — tai Aldutė, Gražina, Jurgita, Žydrūnė ir Daiva. Skambia daina visus pasveikino ažuožeriečių dainininkai, taip pat visus pradžiugino Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvas — jie parodė spektaklį. Visiems jiems vadovauja Alvyra Simanonienė.

Vakaro pabaigoje vaišinomės rėmėjų padovanotais tortais ir kava. Bibliotekos bičiuliai linkėjo, kad niekada nebūtų bibliotekų griuvėsių.


Kurklių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Danguolė Matulienė