Naujienos

Turime mąstytoją Anykščiuose

Rugpjūčio 12 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje pristatyta Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureato, Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ patriarcho Algirdo Ražinsko poezijos ir esė knyga „Saulėkalnis“.

Į Saulėkalnį lipome lydimi marčiupiečių - Algirdo Gogelio skaitomų eilėraščių ir esė ištraukų, bardės Aušros Motekaitienės dainų (viena kurių - „Aš pirmą laišką parašiau...“ Algirdo Ražinsko žodžiais), bardo Vidmanto Plėtos dainų.

Vakaras prasidėjo eilėraščiu „Saulėkalnis“, Algirdo Gogelio perskaitytu.

„Tik Algirdo Ražinsko dėka vieną karštą vasaros vakarą pamačiau kitokią Ukmergę, supratau, kad Ukmergė nėra tik miestas, pro kurį pravažiuoji. Jis turi savo veidą, spalvą, dvasią. Algirdui yra labai brangus, nes ten yra Saulėkalnis“, - Saulėkalnio temą tęsė, šiltais prisiminimais apie Algirdo Ražinsko vaikystės ir jaunystės miestą dalijosi renginio vedėja Dangira Nefienė.

„Kas gi yra Algirdas Ražinskas?, - klausė ji ir pakvietė drauge pabandyti jį atrasti.

Algirdas Ražinskas – Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premijos laureatas (2006 m.), aktyvus Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ narys, literatų vadinamas patriarchu, savo rankomis įrišantis literatų knygas, išleidęs net 5 savo eilėraščių knygas („Vilkmergė“ - 1999 m., „Baltas vakaras“ - 1999 m., „Vystančio žiedo viltis“ - 2001 m., „Vėjavartos“ - 2002 m., „Sausledis“ - 2004 m., šiandien pristatantis jau šeštąją savo esė ir eilėraščių knygą „Saulėkalnis“ - 2014 m. Tik paėmusi į rankas šią knygą pajutau: ji jauki, bet kitokia, nei ankstesniosios“, - sakė renginio vedėja Dangira Nefienė.

Kur Algirdo Ražinsko pradžia?: „(...) Sveikinuosi jau iš vasario, iš vasaros vėjų, pusnynuose ir žvarboje žadinančių žemę.(...)“, - ištrauką iš naujos knygos skaitė Algirdas Gogelis.

„(...) noras pažaisti pasauliu/ taip velnioniškai kirba“... - rašoma viename iš Algirdo eilėraščių. „Kas tai?“, - klausė Dangira Nefienė.

„Akistatoje/Nusirengia žodis/Atsiveria daiktas/Išnyksta gelmės /Užsidega paviršius/Neperregimas/ Dangaus ir žemės dovana/Mirtingajam. Algirdas Ražinskas/Giedra

„Žaidžiame iki vilties su tyliuoju (nebyliuoju) pasauliu. Bedugnė, praraja tarp kalbos ir tai, ką mes darome, praraja tarp kalbėjimo ir veiksmo. (...). Į žmogų žiūriu kaip į dermės, moralės, atsakomybės individą, kuriam lemta išgyventi laisvę, meilę. (...) Atgaiva man tai, kas tikra. Kokia laimė pereiti basomis pieva, būti geram – gera daryti ir pačiam sau“, - atviravo knygos autorius.

Kas Jums yra vertybė?, - klausė renginio vedėja.

„Didžiausia vertybė man yra namai. Esu vyras, tėvas, senelis. Didžiuojuosi savo namais, kuriuose drauge gyvena mano vaikai, anūkai“, - šypsojosi Algirdas.

„Esu vienišius, kuriame dar gyvos juslinės įražos, jomis ir gyvenu“, - knygoje rašo Algirdas Ražinskas.

Bet be draugų, ko gero, vargu ar tai įmanoma? – klausė renginio vedėja ir paprašė papasakoti apie pažintį su Albinu Kuliešiumi, kurio meninėmis nuotraukomis iliustruota knyga „Saulėkalnis“ (viršelyje – Saulėkalnis).

„Kalbėti apie Albiną lygu kalbėti apie meilę. Meilė - gyvenimo variklis, abejonė, meilė – gyvenimas. Albinas man papasakojo tikrą tragiškos meilės istoriją, jam, įsimylėjusiam, parašiau eilėraščius „Kažkas“ ir „Saulėkalnio vigilija“, - sakė Algirdas Ražinskas ir pakvietė Algirdą Gogelį tuos eilėraščius paskaityti.

Nuo Sausledžio iki Saulėkalnio. Nesustoti ties Sausledžiu, pasiekti Saulėkalnio viršūnę Algirdą Ražinską, tik prieš gerus dešimt metų pasirodžius „Sausledžiui“, skatino marčiupietė Veronika Dikčiuvienė. „Tegul dar būna Žvaigždėkalnių, Meilėkalnių ir kitokių ...kalnių“, - Algirdui Ražinskui. linkėjo naujosios knygos krikštamotė. Ją pačią, rugpjūtį mininčią gražų 85 metų jubiliejų, sveikino rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, bibliotekininkai, marčiupiečiai, muziejininkai, tautodailininkai. Bibliotekininkai Kraštotyros ir leidybos skyriuje parengė jubiliejinę spaudinių parodą „Metai ant smilgos“.

Ačiū Algirdui Ražinskui už drąsą. „Algirdas Ražinskas surado mane, atvėrė kelią į marčiupiečių knygų iliustravimą ir apipavidalinimą. Esu įsimylėjusi marčiupiečius, apipavidalindama jų knygas ieškau, nes nemėgstu šablonų. Ačiū Algirdui už drąsą, dailininke pasirenkant mane“, - kalbėjo knygos dailininkė Loreta Uzdraitė.

Besiblaškančios sielos dienoraštis. „Solidi knyga. Ją Algirdas brandino du metus. Pavadinčiau ją besiblaškančios sielos dienoraščiu arba išpažintimi, pradžios, meilės, tiesos, baimės, tikėjimo, liūdesio, laimės, sąžinės... apyaušriu. Algirdas perpratęs visas eilėdaros vingrybes, knygoje yra kone visi žanrai. Negali likti abejingas dialogui, pokalbiui su savimi pačiu. Jaučiama grynojo meno atstovo Rainer Maria Rilkės įtaka jo poezijai, smalsumą žadina prozos intarpai, stebina autoriaus erudicija“, - knygą įvertino rašytojas Vygandas Račkaitis.

Jaunystės meilė. Paskutinė knygos dalis skirta Rusijos poeto Nikolajaus Gumiliovo tekstų vertimams. „Kaip Jūs jį atradote?, - klausė renginio vedėja Dangira Nefienė.

„Šis poetas – mano jaunystės meilė, jautri, romantiška jo kūryba“, - sakė Algirdas Ražinskas ir iš atminties rusų kalba padeklamavo vieną šio poeto eilėraščių. Dainas N. Gumiliovo tekstais sukūrė ir atliko marčiupietis Vidmantas Plėta, kaip ir Algirdas verčiantis Gumiliovo tekstus.

Lai Anykščių mąstytojas teikia mums džiaugsmo. Techninį redaktorių Tautvydą Kontrimavičių Algirdas Ražinskas pavadino knygos krikšto tėveliu. „Išgirdau įvairiausių epitetų, tik neišgirdau vieno – mąstytojas: išeiti toliau iš savęs, suprasti save ir kitų santykius. Man buvo sunkoka skaityti, bet ne redaguoti. Sunkoka skaityti, nes trūksta išsilavinimo, gyvenimiškos patirties. Smalsu skaityti... „Saulėkalnis“ nustebino, suglumino. Jaučiama laiko esmė ir būties prasmė. Susimąsčiau, kad su gyvenimiška patirtimi pajaučiame, kad tai svarbu. Linkiu mėgautis šia knyga. Lai Anykščių mąstytojas teikia mums džiaugsmo“, - sakė Tautvydas Kontrimavičius, o Dangira Nefienė juokavo, kad jai po Tautvydo žodžių pasidarė ramiau.

Savas Saulėkalnis. Saulėkalnio viršūnę pasiekėme bardo Vidmanto Plėtos padedami – jo improvizacija „Saulėkalnis arba Saulėkalnio baladė“ Algirdo Ražinsko teksto motyvais.

„Ši knyga skirta mano Ukmergei, mano Saulėkalniui. Kaip svarbu kiekvienam turėti savo Saulėkalnį...“, - sakė Algirdas Ražinskas, dėkodamas sielos bičiuliams, prisidėjusiems prie knygos leidybos ir sutiktuvių, jį sveikinusiems.

Parengė Aušra Miškinienė, direktoriaus pavaduotoja

Irmos Randakevičienės ir Ramunės Šaltenienės nuotraukos