Naujienos

Ažuožeriuose A. Vienuolio-Žukausko 130-ųjų gimimo metinių minėjimas

Ažuožeriuose tapo tradicija, kas penkeri metai iškilmingai paminėti rašytojo A. Vienuolio-Žukausko gimimo metines. Šiemet, birželio 16 d. šventėme 130-ąjį rašytojo jubiliejų.

Šventės atidarymas vyko rašytojo sodybvietėje, jo literatūriniai personažai astronomas Šmukštaras (Alfredas Matulionis) su Šmukštariene (Lina Strigūniene) pasitiko renginio dalyvius ir svečius. Visus pasveikino A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas.
Šventė tęsėsi bibliotekos kiemelyje. Anykščių rajono meno mėgėjų kolektyvai iš Skiemonių (vad. Gintautas Eimanavičius), Kavarsko (vad. Aušra Blažienė), Ažuožerių (vad. Alvyra Simanonienė) parodė improvizacijas tema: „A. Vienuolio kūriniai – mūsų lūpomis“. Pertraukėlėse tarp spektaklių liaudies dainas dainavo Leliūnų vokalinis ansamblis (vad. Irena Kuliavienė), maloniai visus nuteikė stebuklingi fleitų muzikos garsai (Anykščių muzikos mokyklos fleitininkų ansambis Vad. V. Dulevičienė).
Ažuožerių bibliotekos parengta respublikinė vaikų piešinių paroda „Antano Vienuolio kūriniai – vaikų piešiniuose“ renginiui suteikė spalvingumo. Vieni iš pirmųjų piešinius atsiuntė anykštėnai – Traupio bibliotekos skaitytojai. Sulaukėme vaikų piešinių iš įvairių Lietuvos kampelių: Kėdainių rajono Švetybrasčio, Lomeikiškių, Siurviliškio kaimų, Kėdainių kultūros centro, Kalnaberžės skyriaus, Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žeimių filialo, Pasvalio rajono Žadeikonių kaimo bibliotekos, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Laibgalių filialo, Rokiškio rajono „Ramuvos“ ir Juozo Tūbelio gimnazijų. Visiems vadovams padėjusiems parengti šią spalvingą vaikų piešinių parodą išsiųsti padėkos raštai, o piešinių autoriams atminimo dovanėlės.
Šventę rengė Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyrius. Partneriai A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Anykščių muzikos mokykla, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Ažuožerių filialas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie šios šventės: Anykščių rajono savivaldybei, Tarybos nariui Lukui Pakelčiui, AB „Ažuožerių sodai“, ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“, UAB „Rudilė“, bitininkui Gintarui Cibui, Ažuožerių moterų klubui.

Daiva Agafanovienė