Naujienos

Atrastieji iš naujo

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka pakvietė į poezijos, muzikos ir fotografijos vakarą „Atrastieji“ (Bičiulių vakarą!), kad atrasti iš naujo Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ literatus Algirdą Gogelį ir Algirdą Ražinską, jų kūrybą bei fotografą ir poetą Albiną Kuliešį.


Bičiuliai

Algirdas Gogelis, Algirdas Ražinskas ir Albinas Kuliešis – bičiuliai, kuriuos sieja pagarba gimtajam kraštui, grožio pajauta, kultūros, poezijos poreikis.

Algirdas Gogelis (gimė Šiaulių k., Anykščių r.), kultūros organizatorius, teatro režisierius, literatas. Buvęs Anykščių kultūros centro Liaudies teatro pastatymų dalies vedėjas ir režisierius, meno kolektyvų vadovas, masinių renginių scenarijaus autorius ir režisierius, daugelio kultūrinių ir visuomeninių renginių vedėjas, profesionalus skaitovas ir aktorius, ekskursijų po Anykščių kraštą rusų kalba vadovas, Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ narys ir tarybos narys nuo 2010 m., Rytų Lietuvos literatų konkurso Karolio Širvinsko premijai gauti II vietos laimėtojas, yra žinomas kaip Kalėdų senelio personažo kūrėjas. Išleido meilės lyrikos rinkinį „Tavęs nepasiekę žiedai“ (2005 m.) ir knygą „Vilties taku“ (2009 m.), sukūrė komediją „Bambalynė, kurią 2014 m. pastatė režisierė Esmeralda Juodelienė.

Algirdas Ražinskas (gimė Paežerės k., Ukmergės r.), statybininkas, literatas poetas, leidėjas, kultūros organizatorius. Nuo 1972 m. gyvena Anykščiuose. Iki 1997 metų dirbo statybos įmonėse. Dėl ligos nebegalėdamas dirbti statybos įmonėse, jis visą savo laiką paskyrė literatūrinei kūrybai, kultūrinei veiklai ir leidybai organizuoti. Nuo 1999 m. jis yra Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ narys ir tarybos narys. Parengė spaudai ir išleido kitų Anykščių krašto literatų kūrybą, 25 literatūros leidinius, pats juos įrišdamas. Beje, Algirdas Ražinskas buvo tas žmogus, kuris paskatino ir padrąsino Algirdą Gogelį išleisti poezijos knygas. Algirdas Ražinskas išleido net keturias savo eilėraščių knygas: „Vilkmergė“ (1999 m.), „Vystančio žiedo viltis“(2001 m.), „Vėjavartos“( 2002 m.), „Sausmedis“ (2004 m.). Šiuo metu spaudai rengiama nauja Algirdo Ražinsko knyga „Sauskalnis“. Jisai yra vienas iš tiltų, jungiančių Anykščius su Ukmerge ir kitais rajonais. Literatūrinė, kultūrinė ir leidybinė veikla įvertinta Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija (2006 m.)

Albinas Kuliešis – ukmergiškis fotografas ir poetas, foto studijos „Žvilgsnis“ (įkurta 1991 m.) Ukmergės senamiestyje įkūrėjas, daugiau kaip trisdešimties leidinių, tarp jų dviejų fotografijos albumų „Kelionės po Lietuvą akimirkos“ bei poezijos knygų „Žodžiai, kuriais tu netikėjai“ ir „Pamestieji eilėraščiai“, autorius, surengęs daugiau kaip dešimt parodų Lietuvoje ir užsienyje, poezijos vakarų rengėjas ir dalyvis, Ukmergės kino ir foto klubo “Horizontas“ įkūrėjas ir vadovas, Nepriklausomos rašytojų sąjungos narys,  Ukmergės kultūros tarybos įkūrėjas ir pirmininkas. Dirba Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“. Jis - anykštėnų literatų bičiulis, Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ bei Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos organizuojamų nakties skaitymų „Kas švyti vasario nakties danguje?“ dalyvis.

Du žmonės – keturios gimimo datos

2014–ieji metai Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ literatams Algirdui Gogeliui ir Algirdui Ražinskui – jubiliejiniai. Algirdas Gogelis gimė 1939 m. liepos 25 d. Algirdas Ražinskas oficialiai gimė 1945 m. sausio 13 d., pagal asmeninius duomenis – 1944 m. rugsėjo 13 d. Trečioji Algirdo Ražinsko „gimimo“ diena – 1996 m. spalio 20 d. po klinikinės mirties. Pats Algirdas Ražinskas tai vadina likimo ženklu.

Sveikinimai jubiliejaus proga

Algirdui Gogeliui 75–ojo jubiliejaus proga ranką paspaudė rajono meras Sigutis Obelevičius. Algirdą Gogelį rajono meras sveikino dar rugpjūtį, Algirdo Gogelio komedijos „Bambalynė“ premjeros metu. Vakaro metu meras pasveikino Algirdą Ražinską 70-ojo jubiliejaus proga.

Bičiuliškai Algirdą Gogelį sveikino marčiupiečiai ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kolektyvas, sveikinimo tekstu pasirinkę Algirdo Ražinsko eilėraštį. Algirdui Ražinskui pasveikinti jie pasirinko Algirdo Gogelio eilėraštį. Bibliotekos direktorius Romas Kutka užrišo jubiliatams tautines juostas.

Ukmergės literatų klubo vardu Algirdą Ražinską sveikino klubo pirmininkė Rita Gėlūnienė.

„Dovanas pasidalinsiu su Algirdu. Mes abu debiutantai. Vienas debiutuoja 75-mečio proga, kitas – 70-mečio “, - bičiuliškai juokavo Algirdas Ražinskas.

Valanda su Algirdo Gogelio ir Algirdo Ražinsko poezija

Algirdas Gogelis:

Kaip medis aš, kasmet į melsvą dangų
Šakas iškėlęs saulėn, vėl sulaposiu tavimi.
Žinau, per grubios tokiai meilei rankos -
Tave aš glamonėsiu širdimi... /poezijos knygos „Tavęs nepasiekę žiedai”, 2005 m. ketureilis
...................................
Algirdas Ražinskas:

Aš rudenį gimęs
ūkais apsisiautęs
į rudenį savo brendu
tylus ir nurimęs
geriu sidabrinę
aš tylą naktužės
žvaigždėto dangaus /„Sausledis“, 2004

Šiais eilėraščiais prasidėjo iš naujo pažintis su Algirdų poezija. Abu jie buvo „įdarbinti“, dalyvavo bičiuliškoje „dvikovoje“, pasikeisdami skaitė vienas kito eilėraščius, pripažindami, kad jie skirtingi. Algirdas Gogelis skaitė naujausius bičiulio eilėraščius, skelbiamus svetainėje www.zaliazole.lt slapyvardžiu Ražas. Algirdas Ražinskas eiles pasirinko iš Algirdo Gogelio poezijos knygų „Tavęs nepasiekę žiedai“ ir „Vilties taku“. Organizatoriams, šeimai ir bendraminčiams kiekvienas jų padėkojo savo eilėmis.

Muzikines improvizacijas pagal jų kūrybą parašė ir atliko Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ bardas Vidmantas Plėta: improvizacija „Troškimas“ pagal Algirdo Gogelio poezijos knygą „Tavęs nepasiekę žydai“, improvizacijos „Dargana“, „Saulėkalnis“, „Nereikia“, „Rudens romansas“ pagal Algirdo Ražinsko poezijos knygą „Sausledis“.

Pamestieji ir atrastieji Albino Kuliešio eilėraščiai

Eilėraščius Albinas Kuliešis dovanojo jubiliatams. Paieškoti jo poezijos knygos „Pamestieji eilėraščiai“ sentimentalusis eilių autorius Albinas Kuliešis - grafas atvyko su grafiene Vitalija Budnikienė bei muzikuojančiais mokytoju Vilmantu Driuku (smuikas, gitara) ir mokiniu Aivaru (gitara).

Albino Kuliešio fotografija sielos akimis

„Pradžia... Pirmasis žmogus, kuris pradėjo mano kūrėjų portretų ciklą, buvo draugas, neminto lino skulptorius, talentinga ir įvairialypė asmenybė Gintautas Gavenavičius. Fotografavau jį jo sodyboje Ukmergės pakraštyje, senoje aukštaitiškoje troboje, kurioje gyveno kartu su žmona Marija ir savo kūriniais. Labai greitai Gintas išėjo į amžinybę, lyg palikdamas man atidarytus vartus į kelią, kuriuo turėčiau eiti. Jo šypsena ir pridėta ranka prie širdies paskutinėje nuotraukoje - dabar jau lyg palinkėjimas eiti tuo keliu ir daryti tai, ką geriausiai moku.

Praėjo daugiau kaip dešimt metų. Lyg savaime pradėjo plaukti į mano archyvus kūrėjų veidai su savo istorijomis ir likimais. Nefotografavau kitų žmonių, mane užvaldė kūrybos žmonių pasaulis. O jis buvo gražus - nežiūrint kartais jų asmeninių sulaužytų likimų...

Neskirsčiau jų į didelius ir mažus, nes man jie visi buvo Viešpaties vaikai, kuriantys savimi ir per save, kiekvienas savo pasaulį paliekantis tiems, kurie dabar yra ir tiems, kurie dar bus, paliekantis galimybę pajusti kūrybos didybę.

Buvo pradžia, o dabar, atrodo, nebus pabaigos... Neieškau kūrėjų veidų, jie ateina patys lyg kažkas atvestų juos į mano gyvenimą... Nežinau, kiek jų dar bus - tų sustingusių būties akimirkoje veidų, jaučiu tik norą juos piešti šviesa ir padėti jiems keliauti į ateitį...“, - atvirauja parodos „Kūrėjų veidai“ autorius Albinas Kuliešis.

Žavi Albino Kuliešio šviesa, atida žmogui, jo dvasiniam vyksmui, gebėjimas kurti gyvus, ne išorinius, bet vidinius, giluminius gyvenimiškus veidus, atida vidiniam judesiui, smulkmenoms, įkvepiančioms gyvybės portretams.

„Fotografijų parodoje „Kūrėjų veidai“ įamžinti 48 asmenys. Liūdna, kad keturių iš jų jau iškeliavo į amžinybę. Bet džiugu, kad jie išliks mano fotografijose. Tai atminties archyvas. Nesistengiau fotografuoti jų veidų. Mano tikslas buvo užfiksuoti vidinį pasaulį. Ar man tai pavyko, tegu vertina parodos lankytojas“, – pristatydamas parodą sakė parodos autorius.

Parodoje žvakelių liepsna plazdėjo tarp akmenų, nes pasak Albino Kuliešiaus, „kiekvienas menininkas išeidamas palieka akmenėlį – savo kūrybą“. Tokių išėjusiųjų jo parodoje yra keturi.

Vakarą vainikavo dovana – įrėmintas Algirdo Ražinsko portretas, kurio autorius - Albinas Kuliešis. Beje, ši fotografija yra ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje eksponuojamoje parodoje „Kūrėjų veidai“, kuri bibliotekoje veiks iki spalio 16 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Vietoj pabaigos

„Šviesa ateis, ir viskas pasikeis. Ten kur skaudėjo, jau nebeskaudės, į švarią širdį angeliukas nusileis, ir ji iš naujo rože sužydės...“/ Albinas Kuliešis

Parengė Aušra Miškinienė, direktoriaus pavaduotoja
Rasos Papinigienės nuotraukos