Naujienos

Gerbiamas ir brangus Algirdai Ražinskai,

Keliauki į kūrybos kalną drąsiai,
Numetęs dar ankstyvą metų balną
Tegu išdykęs, nuostabus Pegasas
Išlaiko tavo širdį taurią, jauną!

Nebuvo, rods, statybų Tavo begalinių,
Nei tos švieselės tunelio gale,
Kuri atvėrė tavąją krūtinę
Pavirst tauria poezijos gėle.

Nebuvo klegesio vaikų, tragedijų nebuvo, nieko
Žmonos Marytės meilės – bitelės ant gėlės,
Nebuvo, rods, ir tų, kurie palieka,
Ir jau sugrįžti niekad negalės.

Nei „Sausledžio“, nei meilės lyrikos saulėtos,
Nei išleistų kolegų knygų rinkinių,
Kurie išglostyti tų Tavo rankų numylėtų.
„Žalioj žolėj“ bičiuliškų eilėraščių naujų.

Kas bus rytoj – esė jau išnešiota
Ar naujas leidinys nepaprasto kažko.
Tegu anūkai aplink stalą šoka
Tu negandas visas pasiųsk mariop (velniop)!

Ranką paspausk Poezijai panelei
Ir dar pažaiski, Algirdai, su ja.
Tu išėjai su ja į platų kelią
Ir būki amžinai Tu josios glėbyje!

Sveikiname 70-ties metų jubiliejaus proga. Sveikatos, meilės, stiprybės!


Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ vardu

Eilėraščio autorius ir bičiulis                                          Algirdas Gogelis

Klubo koordinatorė                                                     Aušra Miškinienė

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos bendruomenės vardu
Direktorius                                                                     Romas Kutka


Anykščiai
2014 m. rugsėjo 13 d.