Naujienos

Gerbiamas ir brangus Algirdai Gogeli,

Aš ištroškęs,
lyg miestas
ištroškęs tylos,
to tikrumo,
kurio ilgesys
lyg žvaigždės
baltos spindesys
Kad dvejonių nakty
labiau man sopėtų
ta versmė – nebyli,
kaip beržas palaukės rudenį
darganų išskalbtas
šakomis
žemą dangų apglėbęs,
kupinas
didžiulio troškulio
atgimti laukia.

Sveikiname Jus 75-ojo jubiliejaus proga. Stiprybės, sveikatos, ištvermės!

Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ vardu
Eilėraščio autorius ir bičiulis                                          Algirdas Ražinskas
Klubo koordinatorė                                                        Aušra Miškinienė
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kolektyvo vardu
Direktorius                                                                       Romas Kutka

Anykščiai
2014 m. liepos 25 d.