Naujienos

Pagalvoti ramiai

Pagalvoti ramiai

Kai kurie iš mūsų skaito greitai.
Tik ne aš.
Aš pamąstau ramiai
Po kiekvieno žodžio.
Aš palaukiu truputį,
Kol kas nors atsitiks.

Jei perskaitau žodį
ŽIRGAS,
Jis atbėga ristele
Po minutės.
Aš jam duodu iš rankos
Gabalėlį cukraus
Ir stebiu nebyliai
Kaip nušuoliuoja jis
Tolyn.

Jei aš perskaitau žodį
SAULĖ,
To pakanka sušilti sielai.
Išsitiesti prieš saulę
Ir pajusti spindulius pirštais.
Skaitydama aš užsimerkiu
Ir laukiu
Kad kas nors atsitiktų
Su žodžiais./Andželika Paluckaitė