Anykščių krašto laisvės kariai ir patriotai


Prima Petrylienė

 

 

 

 

 

Prima Petrylienė – Anykščių garbės pilietė, tremtinė, laisvės gynėja, visuomenininkė

Plačiau

 

 Irena Andrukaitienė

 

 

 

 

 

Irena Andrukaitienė – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarė, laisvės gynėja, visuomenininkė

Plačiau

 Saulius Nefas

 

 

 

 

Saulius Nefas – Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veiklos dalyvis, laisvės gynėjas, visuomenininkas

Plačiau

 

 

 


Alldona Daugilytė

 

 

 

 

 

Aldona Daugilytė – Lietuvos Atgimimo veiklos dalyvė, laisvės gynėja, visuomenininkė


Plačiau

 

 


Kazys Rožanskas

 

 

 

 

 

 

Kazys Rožanskas – švietėjas, visuomenininkas, mecenatas, lietuviškų knygų platintojas Čikagoje

Plačiau

 

 


Vytautas Juodzevičius

 

 

 

 

 

Vytautas Juodzevičius – 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvis


Plačiau

 

 


Antanas Kadžionis

 

 

 

 

 

Antanas Kadžionis – 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvis


Plačiau

 


Leonas Petras Kaladė

 

 

 

 

 

 

Leonas Petras Kaladė – 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvis

Plačiau

 

 


Zenonas Mameniškis

 

 

 

 

 

 

Zenonas Mameniškis – 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvis

Plačiau

 

 


Šarūnas Miškinis

 

 

 

 

Šarūnas Miškinis – laisvės gynėjas, 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvis

Plačiau

 

 

 


Povilas Simonavičius

 

 

 

 

 

Povilas Simonavičius – Lietuvos Sąjūdžio dalyvis.


Plačiau

 


Eligijus Smetona

 

 

 

 

Eligijus Smetona – laisvės gynėjas, tremtinys, 1991 m. sausio įvykių dalyvis.

Plačiau

 

 


Bernardas Andrukaitis

 

 

 

 

 

 

Bernardas Andrukaitis – 1991 m. sausio įvykių dalyvis

Plačiau

 


Algirdas Žadeika

 

 

 

 

 

Algirdas Žadeika – 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvis

Plačiau

 

 


Audrius Vingrys

 

 

 

 

 

Audrius Vingrys – Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio dalyvis


Plačiau