Elektroninės knygos

dfhfhj

dtyufgj

Patalpų nuoma

--- --- --- --- ---

 

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos valdomos patalpos išnuomojamos Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu  „Anykščių rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu“

--- --- --- --- ---

Parodos, renginiai 
BIBLIOTEKOJE

Kovo 4 d., trečiadienį nuo 15.00  val. Bibliotekoje rodomi Japonų kino festivalio filmai

Kovo 5 d., ketvirtadienį, 17.15 val. Mildos Kiaušaitės fotografijų parodos „Įsižiūrėjimai“ atidarymas. Dr. Viktoro Bachmetjevo paskaita „Sorenas Kierkegaard'as – egzistencializmo pradininkas ir ne tik“.

ATŠAUKIAMAS Kovo 13 d., penktadienį, 16.00 val.
susitikimas su žurnalistu Skirmantu Pabedinsku ir jo naujos knygos „ISTORIJOS, KURIŲ JUMS NEPAPASAKOJAU“ pristatymas.

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** ***

SPAUDINIŲ  PARODOS 

 

Vartotojų aptarnavimo, informacijos  skyriuje


Eugenijai Šimkūnaitei - 100 m.

„Tik nesumindžiokit širdies“
Justinui Marcinkevičiui

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokytojos Jūratės Vingrienės
vyresniųjų klasių mokinių keramikos darbai

 


*** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Muzikos ir meno skaitykloje

„Tai, kas padaryta, liko visiems“ Lietuvos dailės istorikui ir kritikui, grafikui, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkui, nusipelniusiam meno veikėjui, grafikui Pauliui Galaunei


„Mano kelias į muzikos meną“ Lietuvos dainininkui (baritonui), vargonininkui, pedagogui Antanui Sodeikai


 *** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Krašto dokumentų ir kraštotyros  skyriuje

„Dar esu, dar vis alkstu, dar vis nerimo sklidinas...“ (A. Ražinskas)  Paroda skirta literato Algirdo Ražinsko 75-mečiui.

„Lietuvos medicinos istorijos“ autoriaus asmeninė biblioteka. 
 Paroda skirta prof. dr. Juozui Meškauskui

„Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai - lietuviško žodžio skleidėjai“. Knygnešiams L. ir S. Didžiuliams, kurių vardas suteiktas Anykščių bibliotekai.

 

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Vaikų literatūros ir edukacijos  skyriuje

„Apgalvoti kiekvieną žodį ir jausmą“ Daivai Vaitkevičiūtei - 50

„Kaip užrašė sniegą pėdos“ Almai Karosaitei - 75

„Ačiū, kad esi“
Lalezer Varbliauskienės fotografijų paroda

„Pamiršta knyga atgyja išmintim“ Bibliotekos salėje. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinių meninių improvizacijų paroda

„Raidės medžiuose“ Anykščių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ auklėtojos Dalios Šimkienės fotografijų parodą *** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** 

SALĖJE

Raimondo Guobio fotografijų paroda „Pragiedrulių stebuklas: žemė ir žmonės“. Svėdasų krašto vaizdai, žmonės, laimingos padangės... „Juozo Tumo-Vaižganto didžiojo tautinio epo „Pragiedruliai“ sukūrimo šimtmečio proga.

 

** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

PARODOS IR RENGINIAI KITOSE RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGOSE

 

*** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** ***

Virtualios parodos

Plačiai ir giliai įaugęs į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą

 

2019 metais sukanka 150 metų nuo iškilaus kūrėjo, „deimančiukų“ ieškotojo, uolaus visuomenės, politikos ir tautinio sąjūdžio veikėjo, publicisto, literatūros kritiko, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) gimimo.

 

Svarbiausiu savo gyvenimo tikslu jis laikė tarnystę tautai: „Tėvynė neturi daugiskaitos... Ji mylima ne dalimis, o visuma“. Mylima be išlygų: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas, ne, dar daugiau – jos vergas. Dėl jos metų metais nebematęs, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo man liepti: bet tik visuomenės labui. Ėjau, dirbau be atodairos, laiku nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas“. Štai kodėl Lietuvai jis toks svarbus, o 2019-ieji paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais.

 

Virtualioje parodoje pristatome Anykščių krašto iškilios asmenybės leidinius, saugomus Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, supažindiname su J. Tumo-Vaižganto biografija, ikonografine medžiaga, nuotraukose peržvelgiame literatūros klasiko gimtąsias vietas Malaišiuose, pateikiame ir keletą naudingų interneto nuorodų.

 

Parodoje eksponuojami dokumentai ir fotografijos iš L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fondų. Parodą papildo fotografijos iš kraštotyrininko, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus Kunigiškiuose vedėjo Vytauto Bagdono asmeninio archyvo.

 

Žiūrėti parodą

 

Virtualią parodą parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė
Internete publikavo Metodikos skyriaus dailininkė Violeta Matelienė

 


************* ******************  

 

Minint teisininko, advokato, Kovo 11-osios Akto signataro Kazimiero Motiekos 90-ąsias gimimo metines, parengta virtuali paroda „Kazimieras Motieka – teisininkas, politinis veikėjas, signataras“.

 

Kviečiame susipažinti su signataro politinės veiklos dokumentais, straipsniais, konferencijų pranešimais, paskaityti laiškus, sveikinimus, padėkas K. Motiekai, pamatyti gausią ikonografinę medžiagą ir vaizdo įrašus.

 

Parodos autorius – Darius Gudelis.

 

Žiūrėti parodą

 

 

 

************* ******************     
„Baltijos keliu – į Laisvę!“

 

Virtualioje parodoje kviečiame susipažinti su įvairių kolektyvų, valstybinių įstaigų, politinių organizacijų dokumentais (oficialiais raštais, atsišaukimais, deklaracijomis, rezoliucijomis), gyventojų ir visuomenės veikėjų laiškais, telegramomis, mokslo ir politikos atstovų parengtomis studijomis, pranešimais ir straipsniais Molotovo-Ribentropo pakto bei „Baltijos kelio“ akcijos klausimais, paskaityti atsiliepimus spaudoje. Parodos lankytojai turės progą pamatyti šios Baltijos tautų akcijos fotografijas, vaizdo įrašus.

 

Atsiminimais ir įžvalgomis apie Baltijos kelią pasidalino žymūs visuomenės veikėjai ir šios akcijos dalyviai.

 

Virtualią parodą parengė Lietuvos valstybės naujojo archyvo Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus archyvaras Darius Gudelis.

 

Parodą aplankyti galite čia:  „Baltijos keliu – į Laisvę!“


************** *******************

„Regimantas Adomaitis. Visą laiką mane traukė teatras“

Sausio 31 d. žymiam lietuvių kino ir teatro aktoriui Regimantui Adomaičiui sukanka 80 metų. Ta proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą.

Parodoje apžvelgiama R. Adomaičio biografija, jo kūrybinė veikla teatre ir kine: supažindinama su aktoriaus vaidmenimis spektakliuose, kino ir televizijos filmuose, pateikiamas išsamus filmografijos ir vaidmenų teatre sąrašas. Čia gausu fotografijų galerijų, leidinių, straipsnių, kolegų aktorių, režisierių, kino ir teatro kritikų atsiliepimų bei prisiminimų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, geranoriškai prisidėjusiems prie parodos gimimo:

teatrologams Daivai Šabasevičienei ir Markui Petuchauskui, parašiusiems apžvalginius straipsnius apie aktorių; aktorei ir žurnalistei Gražinai Baikštytei, parengusiai interviu su aktoriumi; aktoriaus kolegoms Vaivai Mainelytei, Eglei Gabrėnaitei, Gražinai Balandytei, Jūratei Onaitytei, Nelei Savičenko ir Juozui Budraičiui, parašiusiems atsiminimus ir gražius žodžius, skirtus R. Adomaičiui.

Taip pat dėkojame Lietuvos literatūros ir meno archyvui, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui, Valstybiniam Vilniaus mažajam teatrui ir Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui už suteiktą prieigą prie fotografijų ir kitos vertingos archyvinės medžiagos.

Sveikiname gerbiamąjį aktorių gražaus jubiliejaus proga!

Kviečiame aplankyti virtualios parodos svetainę adresu: parodos.lnb.lt

 

************* ******************


Virtualios parodos


 „Kazys Grinius – gydytojas, švietėjas, Ministras Pirmininkas ir Prezidentas“

 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda, skirta K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms. 

Parodoje atspindėti svarbiausi Prezidento visuomeninės veiklos ir asmeninio gyvenimo momentai, supažindinama su jo parašytomis knygomis, straipsniais, redaguotais leidiniais, mokslo, kultūros veikėjų įžvalgomis apie K. Grinių, pateiktas didelis pluoštas ikonografinės ir rankraštinės medžiagos.

Savo straipsniais apie Prezidentą mielai sutiko pasidalyti istorikas Artūras Svarauskas („Kazys Grinius nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) politiniame gyvenime“), visuomenės veikėja Birutė Ilgūnienė („Gedimino Ilgūno aistringas gyvenimas ir kūryba: apie Kazį Grinių“).

Parodos autorius Darius Gudelis nuoširdžiai dėkoja visiems už pagalbą rengiant šią parodą.

 

Žiūrėti parodą 
 

 ************** ************** ************

LEU LITUANISTIKOS FAKULTETUI - 70

 

Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetas, kaip savarankiškas Vilniaus pedagoginio instituto mokymo ir administracijos padalinys, įsteigtas 1945 metais. 2015 m. Lietuvos edukologijos universitetui minint 80-metį, šios mokslo ir švietimo įstaigos Lituanistikos fakultetas šventė 70-ąjį jubiliejų. 

1991 m. fakultetas pervadintas Lituanistikos fakultetu. Fakultetas iki šiol telkia pasaulio lituanistus: 1995 m. suburta Pasaulio lituanistų bendrija, 2004 m. – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, 2013 m. – Baltistikos centrų asociacija. 

Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas – vienintelis šalyje fakultetas, kurio pavadinime akcentuojama lituanistika, strateginis valstybės prioritetas. 

Kalbininkas profesorius habil. dr. Antanas Pakerys buvo paskutinis tuomečio Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto dekanas – 1991 metais jis tapo pirmuoju naujai pavadinto Lituanistikos fakulteto dekanu. 

Tais pačiais metais lituanistikos keliu šiame universitete pradėjo keliauti profesorius habil. dr. Albertas Zalatorius, ėmęsis vadovauti Lietuvių literatūros katedrai, katedroje ir fakultete teigęs savąjį idealą: Laisvas žmogus laisvoje tautoje! 

Parodoje apžvelgiama fakulteto istorija, struktūra, buvusių ir esamų dėstytojų mokslinė veikla, studentų organizacijos ir jų renginiai. Visa tai papildo plati ikonografinė ir rankraštinė medžiaga, vaizdo įrašai. Parodoje gausu leidinių ir straipsnių, atrinktų iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų. 

Atsiminimais ir įžvalgomis pasidalijo šio fakulteto akademinė bendruomenė, absolventai, visuomenės veikėjai. 

Žiūrėti parodą

 ************** ************** ************

 „Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant“

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant“, skirtą prozininko, kritiko, vertėjo Juozo Apučio (1936–2010) 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodoje eksponuojamas J. Apučio kūrybinis palikimas, saugomas Nacionalinės bibliotekos fonduose: knygos, jo sudaryti ir redaguoti leidiniai, kūrybos vertimai į anglų, suomių, vokiečių, čekų, italų, prancūzų, slovakų kalbas. Eksponuojamos ir prozininko verstos knygos. Parodą papildo Juozo Apučio atsiminimai ir pokalbiai, literatūra apie jo kūrybą, fotografijos iš šeimos archyvo, kūrinių garso įrašai.

2011 m. Nacionalinė biblioteka buvo parengusi virtualią paroda „Juozas Aputis: novelė yra varpų skambėjimas“, skirtą 75-osioms prozininko gimimo metinėms.

Dėkojame Virginijai Aputienei už bendradarbiavimą rengiant parodą.

Parodą parengė Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė–vyriausioji bibliotekininkė Nijolė Matusevičienė.

Žiūrėti parodą

 

*** *** **** *** *** *** **


„Pareisiu su paukščiais...“

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Pareisiu su paukščiais...“, skirtą poeto, eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) 80-osioms gimimo metinėms.

Nacionalinės bibliotekos fonduose saugomas visas publikuotas kūrėjo palikimas jau buvo eksponuojamas parodose, surengtose poeto 60-mečio ir 75-mečio sukaktims paminėti dar jam gyvam esant.

Šį sykį siūlome susipažinti su 2012 metų ir vėlesniais leidiniais, knygose išspausdintomis bei poeto šeimos archyve saugomomis nuotraukomis, rankraščiais, paskaityti M. Martinaičio interviu, sužinoti jo nuomonę politiniais bei kultūros klausimais, „išgirsti“ prisiminimus apie kolegas, bičiulius, kūrėjus, gilintis į literatūrą apie poeto kūrybą. Atskirai išskirti leidiniai apie visiems žinomą, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje populiarų M. Martinaičio poezijos personažą Kukutį: sudėti visi „Kukučio baladžių“ leidimai, vertimai į kitas kalbas, išleisti kompaktiniai diskai ir plokštelės su Vytauto Kernagio atliekamų dainų įrašais.

Dėkojame žmonai Gražinai Marijai Martinaitienei už galimybę parodoje eksponuoti nuotraukas iš asmeninio archyvo ir už komentarus jas aprašant.

Atskira padėka dokumentinio filmo apie M. Martinaitį autoriui – režisieriui ir operatoriui Algirdui Tarvydui, už leidimą demonstruoti jį Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje.

Žiūrėti parodą

 

Parodą parengė Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Sandra Kuliešienė

 *** *** **** *** *** *** **
 

Rašytojas Kęstutis Arlauskas – netikėtų siužeto vingių ir intriguojančių situacijų meistras

 

Kai pradedu rašyti knygą, nežinau, kuo baigsiu. Yra iš anksto numatyta siužeto linija, bet ji dažniausiai pasikeičia – tie, kas turėjo gyventi, miršta. Ir atvirkščiai. Nepaprastai prabėga tos dienos, kai rašau knygą. O kai knygos išeina, jų jau neskaitau. Tegu kiti skaito. Man nebeįdomu.
                                                                                                               Kęstutis Arlauskas


Apie rašytoją K. Arlauską  www.grazitumano.lt

Rašytojo k. Arlausko knygos

 

 

 

  *** *** **** *** *** *** **

„Petras Klimas – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą, skirtą žymaus lietuvių diplomato, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signataro Petro Klimo (1891–1969) 125-osioms gimimo metinėms.

Parodoje supažindinama su P. Klimo moksline, visuomenine ir diplomatine veikla, pristatomi P. Klimo darbai, taip pat straipsniai ir leidiniai apie diplomatą, pateikiama išsami bibliografija, plati korespondencijos ir ikonografinė medžiaga.

Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Vilma Bukaitė specialiai šiai parodai parašė straipsnį „Sutapęs su Lietuva: Petras Klimas“.

Virtuali paroda „Petras Klimas – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams“

Parodą parengė Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento Kultūrinės veiklos vadybininkas-vyriausiasis bibliotekininkas Darius Gudelis

 Žiūrėti parodą  http://www.lnb.lt/

 

*** *** **** *** *** *** ** 

BRONIUS RADZEVIČIUS. „Ak, gesinkite rudenio grožį, jis dilgina širdį...“

Gruodžio 24 d. vienam iškiliausių lietuvių prozininkų Broniui Radzevičiui (1940–1980) būtų suėję 75. Ta proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą.

Joje apžvelgiama Broniaus Radzevičiaus biografija, kūrybinė veikla, pateikiama ikonografinė ir rankraštinė medžiaga, išsami bibliografija, parodoje gausu leidinių ir straipsnių, atrinktų iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų. Parodos lankytojai turės progą paskaityti rašytojo kūrybos fragmentų, jo artimųjų, literatūrologų, visuomenės veikėjų atsiliepimų.

Specialiai šiai parodai savo atsiminimais ir įžvalgomis apie Bronių Radzevičių pasidalijo rašytojo žmona Genė Radzevičienė ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorius dr. Dainius Vaitiekūnas.

Žiūrėti parodą  http://www.lnb.lt/ 

 

 

 

 

 

*** *** **** *** *** *** **

„JUOZAS BUDRAITIS. Kinas buvo mano mokykla“

Spalio 6 d. sukako 75 metai, kai gimė žymus Lietuvos kino, televizijos ir teatro aktorius, diplomatas Juozas Budraitis. Ta proga Nacionalinėje bibliotekoje parengta virtuali paroda.

Joje apžvelgiama aktoriaus biografija, kūrybinė veikla, pateikiama filmografija, nuotraukos iš jo šeimyninio gyvenimo, vaidybinių filmų, taip pat kadrai iš darbo filmavimo aikštelėse ir teatre, gausu leidinių, straipsnių iš Nacionalinės bibliotekos fondų. Parodos lankytojai turės progą pamatyti dokumentinių apybraižų, vaidybinių filmų ištraukų, paskaityti aktorių, režisierių, visuomenės veikėjų atsiliepimų.

Savo atsiminimais ir įžvalgomis apie J. Budraitį pasidalijo Nepriklausomybės Akto signataras, europarlamentaras Justas Vincas Paleckis, kino operatorius Donatas Pečiūra, teatro kritikas Julijus Lozoraitis, aktoriai – Jūratė Onaitytė, Eglė Gabrėnaitė, Nelė Savičenko, Gražina Balandytė, Doloresa Kazragytė.

Žiūrėti parodą  lnb.lt 

 

*** *** **** *** *** *** **

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

 

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Meno skyrius parengė virtualią parodą, skirtą dailininkės Sofijos Dembovskytės-Romerienės 130-sioms gimimo metinėms. Joje – dailininkės kūrinių reprodukcijos, nuotraukos, straipsniai, parodų katalogai, leidiniai apie tarpukario Vilniaus lenkų kultūrinį ir meninį gyvenimą, Romerių giminę ir Tytuvėnus.

 

S. Dembovskytė-Romerienė (1885-1972) – žinoma lenkų kilmės Lietuvos tarpukario dailininkė, stipri ir talentinga moteris, praėjo nepaprastą gyvenimo kelią, vertą romano ar kino filmo. Pačius gražiausius savo gyvenimo ir kūrybos metus praleidusi Lietuvoje – Vilniuje, Kaune, Tytuvėnuose, užauginusi penkis vaikus, patyrusi tremtinės ir emigrantės dalią, karo audrų nublokša į Didžiąją Britaniją, Egiptą, Kanadą. Lietuva ir Tytuvėnai išliko jos prarastuoju rojumi, laimės, harmonijos, grožio ir įkvėpimo šaltiniu.

 

Žiūrėti parodą www.lnb.lt *** *** **** *** *** *** **
 

IRENA BUČIENĖ. ...kiekviena pjesė - tai mažas visuomenės modelis

Šių metų sausio 1 d. sukako 75-eri metai, kai gimė šviesaus atminimo Lietuvos teatro ir televizijos režisierė Irena Bučienė (1940–2001). Pažymint šią sukaktį, Nacionalinėje bibliotekoje parengta virtuali paroda „Irena Bučienė. ...kiekviena pjesė – tai mažas visuomenės modelis“.

Joje atspindėti svarbiausi režisierės biografijos, teatrinės veiklos momentai, pateikta dokumentinių apybraižų, aktorių, teatrologų straipsnių apie režisierę. Parodos lankytojai turės progą pamatyti jos režisuotų spektaklių fotografijas ir vaizdo įrašus, susipažinti su jos rankraščiais ir laiškais.

Savo atsiminimais apie I. Bučienę pasidalijo aktorius ir žurnalistas Julijus Lozoraitis, aktorius Romualdas Ramanauskas, aktorė ir literatūros skaitovė Gražina Urbonaitė.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt

 

 

 *** *** **** *** *** *** **

DIONIZAS POŠKA – pirmojo senienų muziejaus Lietuvoje įkūrėjas.

2014 metais sukako 250 metų, kai gimė vienas žymiausių XIX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjų – rašytojas, kalbininkas, muziejininkas Dionizas Poška. Pažymint šią datą Nacionalinėje bibliotekoje parengta virtuali paroda, kurioje atspindėti svarbiausi rašytojo biografijos, kūrybos momentai, pristatyti mokslininkų, rašytojų straipsniai apie D. Pošką.

Parodos lankytojai turės progą susipažinti su rašytojo įkurtais ir globotais istoriniais Baubliais Bijotuose, jo parašytais darbais, išlikusia D. Poškos korespondencija su XIX a. mokslininkais ir literatais, paskaityti garsiąją poemą „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“, pamatyti gausias fotografijų galerijas.

Specialiai šiai parodai profesorius Stasys Skrodenis parengė straipsnį „Baublio paunksmė (atsiminimų fragmentai)“. Parodą papuošė Baublių muziejaus darbuotojų Vaidos Kinderytės ir Juditos Gečaitės įžvalginis straipsnis, supažindinantis su Baublių istorija, čia veikiančiu muziejumi ir jame vykdoma edukacine veikla. Nuoširdi padėka jiems, taip pat Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (bibliotekos vedėjai Rūtai Pleskačiauskienei ir Rankraštyno vedėjui Virginijui Gasiliūnui) už parodai pateiktą rankraštinę medžiagą.

Parodos autorius Darius Gudelis nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems rengiant šią parodą.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt
*** *** *** *** *** *** ***

DONATAS BANIONIS. Geriausius vaidmenis sukūriau su genialiais režisieriais...

 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda, skirta žymaus Lietuvos kino ir teatro aktoriaus Donato Banionio 90-osioms gimimo metinėms.


Parodoje apžvelgiama D. Banionio biografija, jo kūrybinė veikla Panevėžio dramos teatre, supažindinama su aktoriaus vaidmenimis spektakliuose, kino ir televizijos filmuose. Čia gausu fotografijų galerijų, vaizdo ir garso įrašų, leidinių, kolegų aktorių, režisierių, kino ir teatro kritikų atsiliepimų bei prisiminimų.

Parodos autorius Darius Gudelis.

Žiūrėti parodą  www.lnb.lt 

 

 

*** *** *** *** *** *** ***


  „Kristijonas Donelaitis. Sveiks, svieteli margs!...“


Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda „Kristijonas Donelaitis. Sveiks, svieteli margs!..“, skirta lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.

Parodoje atspindėti svarbiausi K. Donelaičio biografijos momentai, supažindinama su jo parašytais kūriniais, atminimo įamžinimu dailėje, teatre, muzikoje, kine, knygomis ir straipsniais apie rašytoją.

Parodos autorius Darius Gudelis nuoširdžiai dėkoja visiems už pagalbą rengiant šią parodą.

Žiūrėti parodą   www.lnb.lt 

 

 

 *** *** *** *** *** *** ***„Gabrielė Petkevičaitė – Bitė: gyvenimas Tėvynei ir Žmogui“

Rugsėjo 16 d. – spalio 31 d., Viešosios bibliotekos salėje Panevėžio kraštotyros muziejaus kilnojamoji paroda.

Fotografijos bei Gabrielės Petkevičaitės – Bitės tekstai.

Žiūrėti parodą www.anyksciuvb.lt*** *** *** *** *** *** ***„Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Mes skrisime į Lietuvą!

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantinio skrydžio 80-osioms metinėms.

Joje lankytojai gali susipažinti su S. Dariaus ir S. Girėno biografijomis, šių dviejų lakūnų atminimą įamžinančiomis vietomis, leidiniais, pamatyti fotografijose užfiksuotus vaizdus, paskaityti tarpukario spaudoje publikuotus atsiliepimus apie šį skrydį.

Paroda parengta bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karybos istorijos (1795–1940) skyriumi.

 Žiūrėti parodą  www.lnb.lt*** *** *** *** *** *** ***


Lietuvių rašytojui, poetui, publicistui Juozui Erlickui  kovo 3 d. sukanka 60 metų.

Erlicko kūrybinį metodą veikiausiai tiktų vadinti realizmu išvirkščiai arba fantastiniu realizmu, – paradoksaliu būdų jis priartėja arčiausiai mūsų gyvenimo realybės, socialinės tikrovės, adekvačiausiai geba ją reikšti.
                                                                                                                     Vygantas Šiukščius

Žiūrėti parodą  www.anyksciuvb.lt

 

 

*** *** *** *** *** *** ***

 

 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda „Vincas Mykolaitis-Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties“, skirta žymaus lietuvių poeto, prozininko, dramaturgo Vinco Mykolaičio-Putino 120-osioms gimimo metinėms.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt

 

 

 *** *** *** *** *** *** ***

1863 m. sukilimo dalyvių, nubaustų mirtimi, vinjetė

 

 

 

Šiais metais sukanka 150 metų, kai į kovą prieš carinę Rusiją pakilo Lietuvos ir Lenkijos sukilėliai. 1863–1864 m. sukilimas buvo vienas svarbiausių įvykių buvusiose Abiejų Tautų Respublikos žemėse ir turėjo didelę istorinę reikšmę tautiniam atgimimui Lietuvoje.

Ta proga, siekiant įprasminti šį sukilimą, pristatoma virtuali paroda „1863 metų sukilimas Lietuvoje – bendra kova už Abiejų Tautų Respublikos atkūrimą“.

Žiūrėti parodą www.lnb.lt

 

 

 

*** *** *** *** *** *** ***

 

 

 

Vieno iškiliausių Lietuvos poetų, įprasminusio lietuvių tautos dvasinę ir istorinę patirtį, ypač jautriai aprašiusio žmogaus ir tautos likimą – Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirta virtuali paroda „Maironis: Išliksiu aš gyvas...“

Žiūrėti parodą   www.lnb.lt

 

 

 

 

 

 

*** *** *** *** *** *** ***

  Mykolui Biržiškai - 130

MYKOLAS BIRŽIŠKA – lietuvių literatūros istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
Paroda skirta 130-osioms M. Biržiškos gimimo metinėms

„Esu kultūrininkas, bet Tautos reikalas nuolat verčia mane, kurio gyvenimo takas eina greta jos kelio <...> ne kartą ir politikos imtis.“ Mykolas Biržiška

Parodą rengė vyr. bibliotekininkė Birutė Venteraitienė

 

 Žiūrėti parodą  www.anyksciuvb.lt

 

 *** *** *** *** *** *** ***

  

 

 

 

 

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje parengta virtuali paroda „Algimantas Zurba: Pagavęs saulės juoką…“, skirta prozininko (gim. 1942) 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje eksponuojamos A. Zurbos knygos bei literatūra apie rašytoją.

Parodą rengė vyr. bibliotekininkė Birutė Venteraitienė

 

 Žiūrėti parodą  www.anyksciuvb.lt

 

 

 

 

Anykščių kraštas spaudoje


2020


Vasaris       
 (.pdf 206 KB)

Sausis          (.pdf 211 KB)


2019

Gruodis     
(.pdf 199 KB)

Lapkritis 
 (.pdf 148 KB)

Spalis        
(.pdf  147 KB)

Rugsėjis    
(.pdf 136 KB)

Rugpjūtis  (.pdf 132 KB)

Liepa         (.pdf 215 KB)

Birželis
      (.pdf 143 KB)

Gegužė      (.pdf 140 KB)

Balandis    
(.pdf 144 KB)

Kovas        
(.pdf 208 KB)

Vasaris      (.pdf 144 KB)

Sausis       (.pdf 126 KB)
2018

Gruodis   
(.pdf 224 KB)

Lapkritis  
(.pdf 375 KB)

Spalis         
(.pdf 212 KB)    

Rugsėjis    (.pdf 96 KB)

Rugpjūtis   (.pdf 226 KB)

Liepa         (.pdf 223 KB)

Birželis      (.pdf 223 KB)

Gegužė      (.pdf 150 KB)

Balandis    (.pdf 154 KB)

Kovas         (.pdf 304 KB)

Vasaris       (.pdf 257 KB)

Sausis        (.pdf  150 KB)

 

 

 

 

 

 

Struktūra ir kontaktai

Bibliotekų tinklas ir valdymas

 

Filialų el. pašto adresai sudaromi pagal šabloną Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Skyrių el. pašto adresai sudaromi pagal šabloną Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
 
 

ADMINISTRACIJA

 
Direktorius (.pdf 435 KB)
      Tel.  (8 381) 51 663; 
     Mob. (+370 614) 95 013


 

 

Romas Kutka

Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 

Kultūros projektų ir personalo vadovė (.pdf 225KB)
    Tel. (8 381) 58 109
   
 

Justė Jablonskienė 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 

Buhalterė  (.pdf 224 KB)
    Tel.   (8 381) 50 782; 
    Mob. (+370 611) 49 557
 

Nijolė Esmantienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Vyriausioji finansininkė  (.pdf 225KB)
    Tel.   (8 381) 50 782;
    Mob. (+370 611) 49 557  
     
Diana Judžentienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 

 SKYRIAI

 
Vartotojų aptarnavimo ir informacijos  skyrius     
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 50 784
 
Vedėja  (.pdf 230 KB)  Vyta Budavičienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
 
Krašto dokumentų ir kraštotyros   skyrius            
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 58 101
 
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus  bibliotekininkė (.pdf 227 KB), 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Anykščių skyriaus pirmininkė
  Tel. (8 381) 58 101
 

Vedėja (.pdf 183 KB) Audronė Berezauskienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.                           

Ligita Matulienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Metodikos skyrius
Vyskupo skveras 1,  Anykščiai
  Tel. (8 381) 58 104;  (+370 614) 95 755
 
Vedėja (.pdf 225KB) Skaivė Meškauskienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius                       
Vyskupo skveras 1,  Anykščiai
  Tel. (8 381) 51 850; 
 
Vedėja (.pdf 227 KB) Ramunė Bražiūnienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
 
Informacijos išteklių formavimo skyrius      
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 53 840
 
Vedėja  (.pdf 225 KB)  Rita Pocienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
 
Bendrasis skyrius                          
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 58 109
  

Vedėjas (.pdf 225 KB) Justas Šaučiūnas
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
 

 FILIALAI 
Ažuožeriai, Ežero g. Nr. 1
 
Bibliotekininkė  (.pdf 228 KB) Daiva Varabliauskienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 58 257

Andrioniškis, Anykščių g. Nr. 48
 
Bibliotekininkas (.pdf 227 KB) Antanas Žvikas
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 58 076

Budriai, Parko g. Nr. 2-4 Šovenių k.
 

Bibliotekininkas (.pdf 227 KB) Valentinas Gudėnas
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
 

Burbiškis, Anykštos g. Nr. 2B
 
Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Debeikiai, J. Biliūno g. Nr. 46
 
Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Ingrida Markuns
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 43 205

Elmininkai, Šilelio g. Nr. 3, N. Elmininkai Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Diana Šermukšnienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Istorijų dvarelis, Paupio g. Nr. 10, Anykščiai

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė  Vaida Jucienė  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Edukatorė Lalezer Varbliauskienė
Tel. (8 381) 58 107
Mob. (+370 633) 44 506

Kurkliai II

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Aldona Papšytė Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Kurkliai, Šviesos g. Nr. 2

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Danguolė Matulienė 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 43 258

Leliūnai, Ilgoji g. Nr. 4

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Birutė Ražanskienė  
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 59 343

Mačionys, Mačionių g. Nr. 1 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Kuniškiai, Švyturio g. Nr. 21
 

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Daiva Šišlienė 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 58 314

Raguvėlė, Liepų g. Nr. 2 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Rita Ivanova 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Rubikiai, Čentupio g. Nr. 6 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Genovaitė Šarskuvienė 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Skiemonys, Šilo g. Nr. 3 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Danguolė Gaidukevičienė 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Staškūniškis, Pievų g. Nr. 1 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Gražina Adomavičiūtė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Surdegis, Sodų g. Nr. 10 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Žilvina Jasiulienė 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Svirnai II, Vilties g. Nr. 5 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Jurga Chlibik
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Svėdasai, J. Tumo-Vaižganto g. Nr. 16

Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Inga Kilienė,
Bibliotekininkė (.pdf 228 KB)Dalia Paulavičienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 43 200
 

Šeriai, Gėlių g. Nr. 14 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Virginija Jakučionienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Traupis, Jaunimo g. Nr. 4 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Ramunė Musteikienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Vaitkūnai Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Lionė Beliūnaitė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Viešintos, Klevų g. Nr. 2

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Jolanta Mameniškienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Tel. (8 381) 47 492
 

Kavarskas, P. Cvirkos g. Nr. 35
 
Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Žydrūnė Šiaučiulė,
Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Vilma Kisieliūtė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 55 123

Troškūnai, Vytauto g. Nr. 2
 

Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Aurėlija Deveikienė,
Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Sigita Steponavičienė                  
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 53 348

  

 

     

     

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginė transliacija 09 26

Kviečiame skaitmeninius konsultantus ir bibliotekininkus prisijungti prie tiesioginės transliacijos rugsėjo 26 d. 11 val. tema „Nauji asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimai bei jų taikymas“.

Transliacijos metu bus pristatyta apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir pagrindinius reikalavimus bei duomenų saugumo pažeidimus.

Tema aktuali ne tik organizacijoms ir įmonėms, tačiau tai liečia kiekvieną iš mūsų. Apie duomenų apsaugą papasakos sertifikuota duomenų apsaugos specialistė Rusnė Juozapaitienė.
Transliacijos nuoroda: https://sli.do/bdar.


Tuo pačiu kviečiame pažiūrėti vaizdo įrašą apie saugesnį technologijų naudojimą tema „Kaip jaustis saugiai internetinėje erdvėje naudojant skaitmeninius įrenginius“.

Transliacijos metu pasakojama apie tai, kaip būti saugesniems e. erdvėje, kokie pavojai gali iškilti naudojant e. paštą bei socialinius tinklus ir kaip apsisaugoti nuo galimų grėsmių, o taip pat buvo kalbama apie įrenginių saugumo priemones.

Apie visa  tai išsamiai pasakoja Paulius Čeponis.
Transliacijos įrašo nuoroda: https://sli.do/esauga.


Transliacijas galima stebėti internetu (per mobiliuosius įrenginius arba kompiuterius) tiesiogiai nurodytu laiku paspaudus aukščiau pateiktas nuorodas.

Užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę pagal tematiką galima paspaudus transliacijos nuorodą jau dabar. Tai padaryti bus galima ir transliacijos metu.

 

Elinga Žiliuvienė, 861231654
Baltijos kompiuterių akademija