Laikraštis Anykščių krašto žmonėms „Žiburys“ 1999 m.

Laikraštis Anykščių krašto žmonėms „Žiburys“ 1999 m.

 

Žiburys 1999 vasaris Nr.1 (90)
Žiburys 1999 kovas Nr.2 (91)

Žiburys 1999 birželis Nr.3 (92)

Žiburys 1999 lapkritis Nr.4 (93)