Laikraštis Anykščių krašto žmonėms „Žiburys“ 2008 m.

Laikraštis Anykščių krašto žmonėms „Žiburys“ 2008 m.Žiburys 2008 liepa Nr.1