Skaitmeninės kolekcijos

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka nuo 1958 m. kaupia Anykščių krašto dokumentų fondą, kuriame saugomi ir rankraštiniai dokumentai, liudijantys XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje užfiksuotas anykštėnų atminties nuotrupas, atspindintys Anykščių krašto žmonių veiklos faktus ir reiškinius.

Kraštotyros dokumentų fonde kaupiamos atskirų vietovių, žmonių bendruomenių, pavienių asmenų istorijos, dokumentai ir atsiminimai, taip pat iš įvairių šaltinių renkama ir sisteminama informacija, skirta Anykščių kraštui pažinti ir jo praeičiai tyrinėti.

Bibliotekos svetainės skiltyje „SKAITMENINĖS KOLEKCIJOS“ skelbiama palaipsniui į skaitmenines laikmenas perkeliama rankraštinė medžiaga, saugoma Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje.


Kazimiero Zulono archyvas

Kazimieras Zulonas  (.pdf 422 KB)

„Anykščių ąžuolas“: iš prisiminimų apie Antaną Vienuolį   (.pdf 2 MB)

 

Po Anykščių kraštą pasižvalgius

Okuličiūtės dvarelio istorijos fragmentai    (.pdf 772KB)

Sedeikių kaimo istorija nuo 1922 m. reformos iki 2002 m. (.pdf 3356 KB)

Kazio Inčiūros atminimą saugantis Vidugirių kaimas  (.pdf 109KB)

Mūsų rinkiniai

Anykščių krašto knygnešiai  (.pdf 131KB)

Iš Anykščių krašto tautosakos rinkinių: Marija Čirlienė, seserys Kairytės  (.pdf 134KB)

Anykščių krašto amatų meistrai (.pdf 58KB)

Prisiminimų vingiais

Janina MIKUCKIENĖ: „Laikas užmarštin nugramzdina daug ką...“  (.pdf 1,75MB)

Rožė KLIMAŠAUSKAITĖ: „... pasijusdavau tarsi tarp kūjo ir priekalo“  (.pdf 494KB)

Stasė TANKŪNIENĖ: „Žiupsnelis prisiminimų iš tų senų laikų…“  (.pdf 75KB)

Germa AVILTIENĖ: „Gimiau nei per anksti, nei per vėlai...”  (.pdf 72KB)

Vlada GINDRĖNIENĖ: „Kartais gyvenimas žmogų pasuka visai netikėta linkme“  (.pdf 61KB)

Janina DAUNORAVIČIENĖ: „Įsimintinas laikas“  (.pdf 59KB)

Audra Baltrūnaitė-BALTUŠKIENĖ: "Mano darbo metai bibliotekoje"  (.pdf 60KB)