Struktūta ir kontaktai

Bibliotekų tinklas ir valdymas

 

Filialų el. pašto adresai sudaromi pagal šabloną filialopavadinimas.avb​@​gmail.com
Skyrių el. pašto adresai sudaromi pagal šabloną skyriauspavadinimas.avb​@​gmail.com
 
 

ADMINISTRACIJA

 
Direktorius (.pdf 435 KB)
      Tel.  (8 381) 51 663; 
     Mob. (+370 614) 95 013


 

 

Romas Kutka

direktorius.avb​@​gmail.com

 

Administratorė  (.pdf 225KB)
    Tel. (8 381) 58 109
   
 

Justė Jablonskienė 
personalas.avb​@​gmail.com

 

Buhalterė  (.pdf 224 KB)
    Tel.   (8 381) 50 782; 
    Mob. (+370 611) 49 557
 

Nijolė Esmantienė
buhalterija.avb​@​gmail.com

Vyriausioji finansininkė  (.pdf 225KB)
    Tel.   (8 381) 50 782;
    Mob. (+370 611) 49 557  
     
Diana Judžentienė
buhalterija.avb​@​gmail.com

 

 SKYRIAI

 
Vartotojų aptarnavimo ir informacijos  skyrius     
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 50 784
 
Vedėja  (.pdf 230 KB)  Vyta Budavičienė
aptarnavimas.avb​@​gmail.com
 
Krašto dokumentų ir kraštotyros   skyrius            
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 58 101
 
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus  bibliotekininkė (.pdf 227 KB), 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Anykščių skyriaus pirmininkė
  Tel. (8 381) 58 101
 

Vedėja (.pdf 227 KB) Audronė Berezauskienė
krastotyra.avb​@​gmail.com
audrone.berezauskiene.avb​@​gmail.com                          

Ligita Matulienė
lbd.avb​@​gmail.com


Metodikos skyrius
Vyskupo skveras 1,  Anykščiai
  Tel. (8 381) 58 104;  (+370 614) 95 755
 
Vedėja (.pdf 225KB) Skaivė Meškauskienė
metodinis.avb​@​gmail.com
Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius                       
Vyskupo skveras 1,  Anykščiai
  Tel. (8 381) 51 850; 
 
Vedėja (.pdf 227 KB) Ramunė Bražiūnienė
vaikai.avb​@​gmail.com 
 
Informacijos išteklių formavimo skyrius      
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 53 840
 
Vedėja  (.pdf 225 KB)  Rita Pocienė
komplektavimas.avb​@​gmail.com 
 
Bendrasis skyrius                          
Vyskupo skveras 1, Anykščiai
  Tel. (8 381) 58 109; (+370 633) 44506
  

Vedėjas (.pdf 225 KB) Justas Šaučiūnas
bendrasis.avb​@​gmail.com
 

 FILIALAI 
Ažuožeriai, Ežero g. Nr. 1
 
Bibliotekininkė  (.pdf 228 KB) Daiva Agafanovienė
azuozeriai.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 58 257

Andrioniškis, Anykščių g. Nr. 48
 
Bibliotekininkas (.pdf 227 KB) Antanas Žvikas
andrioniskis.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 58 076

Budriai, Parko g.2-4 Šovenių k.
 

Bibliotekininkas (.pdf 227 KB) Valentinas Gudėnas
budriai.avb​@​gmail.com
 

Burbiškis, Anykštos g. 2B
 
Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė
burbiskis.avb​@​gmail.com

Debeikiai, Biliūno g. Nr. 46
 
Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Ingrida Markuns
debeikiai.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 43 205

Elmininkai, Šilelio g. Nr. 3, N. Elmininkai Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Diana Šermukšnienė
n.elmininkai.avb​@​gmail.com

Kurkliai II

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Aldona Papšytė kurkliai2.avb​@​gmail.com

Kurkliai, Šviesos g. Nr. 2

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Danguolė Matulienė 
kurkliai.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 43 258

Leliūnai, Ilgoji g. Nr. 4

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Birutė Ražanskienė  
leliunai.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 59 343

Mačionys, Mačionių g. 1 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė
macionys.avb​@​gmail.com

Piktagalys, Švyturio g.21
 

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Daiva Šišlienė 
piktagalis​@​gmail.com
Tel. (8 381) 58 314

Raguvėlė, Liepų g. Nr. 2 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Rita Ivanova 
raguvele.avb​@​gmail.com

Rubikiai, Čentupio g. Nr. 6 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Genovaitė Šarskuvienė 
rubikiai.avb​@​gmail.com

Skiemonys, Šilo g. Nr. 3 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Danguolė Gaidukevičienė 
skiemonys.avb​@​gmail.com

Staškūniškis, Pievų g. Nr. 1 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Gražina Adomavičiūtė
staskuniskis.avb​@​gmail.com

Surdegis, Sodų g. Nr. 10 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Žilvina Jasiulienė 
surdegis.avb​@​gmail.com

Svirnai II, Vilties g. 5 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Jurga Chlibik
svirnai2.avb​@​gmail.com

Svėdasai, Vaižganto g. Nr. 16

Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Inga Kilienė,
Bibliotekininkė (.pdf 228 KB)Dalia Paulavičienė
svedasai.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 43 200
 

Šeriai, Gėlių g. Nr. 14 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Virginija Jakučionienė
seriai.avb​@​gmail.com

Traupis, Jaunimo g. Nr. 4 Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Ramunė Musteikienė
traupis.avb​@​gmail.com

Vaitkūnai Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Lionė Beliūnaitė
vaitkunai.avb​@​gmail.com

Viešintos, Klevų g. Nr. 2

Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Jolanta Mameniškienė
viesintos.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 47 492
 

Kavarskas, P. Cvirkos g. 35
 
Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Žydrūnė Šiaučiulė,
Bibliotekininkė (.pdf 227 KB) Vilma Kisieliūtė
kavarskas.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 55 123

Troškūnai, Vilniaus g. Nr. 4
 

Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Aurėlija Deveikienė,
Bibliotekininkė (.pdf 228 KB) Sigita Steponavičienė                  
troskunai.avb​@​gmail.com
Tel. (8 381) 53 348