Anykščių kūrėjai vėl „sušvito vasario nakties danguje“...


Marčiupy, Marčiupy, sravioji upe, kur tu? Regiu buvusį tave - platų, didelio vandenio, aukštais krantais, varantį savo sravią tėkmę į didingą Šventąją. Kur tas Vandenis, pradėjęs tave? Aš matau jį miškų miglynuose, pasirėmusį ant žalia samana paėjusio akmens. Jo delne - šviesi kriauklė, iš kurios alma žalzgana plonučiukė srovelė. Tai tavo pradžia. O paskui srovelė balzganu siūlu nusirito žolės gaurais... Marčiupy, Marčiupy!.. Sakmė gyvena tavyje. Ji plazda tavo vandenyje, tarsi paslaptinga širdis.

Neatsitiktinai po metų pertraukos anykštietiškus tradicinius literatūrinius skaitymus „Kas švyti vasario nakties danguje...“ renginio vedėja Diana Šermukšnienė pradėjo citata iš Teresės Mikeliūnaitės kūrybos. 

„Marčiupys“ - šį skambų vardą turi mūsų rajono literatų klubas. Šiandien pabandysime prisiminti, kur mūsų Marčiupio ištakos, kokia vaga jis teka dabar. 

Mūsų „Marčiupys“, kaip tas upelis - tai veržliai per gyvenimą bėga, tai vėl versmė prityla. Į jo vagą gali įsilieti visi – kas norėtų praplaukti tik vienu kitu poezijos posmu, kas tėkmę galėtų pagyvinti didžiuliu pliūpsniu... Suskaičiuokime, kiek gi intakų mūsų „Marčiupys“ turi ir ar sraunius vandenis neša. Juk jau ne vieną dešimtmetį kūrybinė versmė srūva. 

Jau 1981 m. Anykščių literatai glaudėsi prie bibliotekos, o 1986-aisias, bibliotekos direktorės Birutės Bulotienės bei tuometinio A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus direktoriaus Alvydo Rimavičiaus iniciatyva, virto klubu. Tad klubas šiais metais švenčia neoficialių savo 30-ties metų jubiliejų, nes oficialiai įregistruotas jis buvo 1999 metų balandžio 26 dieną. Tuometinis klubo pirmininkas Vytautas Balčiūnas, rūpinęsis regiono literatūrinės kultūros išsaugojimu rašė, kad „neturime paniekinti ir kuklesnių balsų, kurie, kaip tas srovus ir legendomis apipintas Marčiupys, savo tylius vandenis neša į didžiąją kūrybos upę“. 1988 m. literatų klubas ėmėsi organizuoti ciklą paskaitų - susitikimų, kuriuose kultūrologai nušvietė mažai žinomus, beveik netyrinėtus Anykštijos literatūros istorijos puslapius. Tais pačiais metais rajoninio laikraščio literatūrinis puslapis buvo pavadintas „Marčiupio“ vardu. Šalia literatūros kritikų ir istorikų straipsnių, rašytojų kūrybos, buvo spausdinama ir Domicelės Juodžiūnaitės, Alekso Navicko, Birutės Gliaudienės eilės. Dabar literatų veikla ir kūryba dažniausiai publikuojama laikraštyje „Šilelis“. 

Jau trisdešimt metų prabėgo, nemažas kūrybinis kraitis sukrautas, daug renginių, tarsi salelių, „Marčiupio“ vagoje. Vaizdinę medžiagą šiandien galite apžiūrėti bibliotekos kraštotyros ir leidybos skyriaus parengtoje parodoje, renginių akimirkas - foto nuotraukose, na, o prisiminimais kviečiame pasidalinti visus“, - apžvelgdama klubo veiklos pradžią, kalbėjo renginio vedėja ir pasakojo toliau. – „Klubas subūrė mėgėjus, tačiau kartu su juo visada buvo ir profesionalių rašytojų, žurnalistų. Vieni iš jų - Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis. Veronika Dikčiuvienė visada prisimena, jog jie nuoširdžiausiais žodžiais rėmė, skatino rašyti ir davė vertingiausias pamokas. Račkaičių dėka surengtos D. Juodžiūnaitės, A. Navicko, G. Andrikonytės, J. Cibienės ir kitų autorių kūrybos pristatymai, recenzuojama kūryba.

Literatai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, konkursuose, ne vieną kartą yra tapę laureatais. Dažnai sulaukdavo svečių iš kitų rajonų ir patys vykdavo pasidalinti savo kūryba. Ypač aktyvi veikla vyko tada, kuomet klubo veiklą koordinavo Rita Tulušienė. Jos dėka sukaupti ir išsaugoti straipsniai, fotografijos ir kita medžiaga iki 2010-ųjų metų. Viena iš veiklos sričių - knygų leidyba. „Marčiupio“ klubas šviesą išvysti padėjo trims dešimtims knygų. Kiekvienam kūrėjui brangiausia - jo knyga, tačiau, turbūt, svarbiausios tos knygos, į kurias daugelis sudėjo savo mintis. Pirmoji knyga, išleista 1996 m. - „Bočių sekcijos narių kūryba“, 2007 m. - Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinė „Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname“ ir „Marčiupys 2010“. Dabar jau vėl rengiama ir planuojama išleisti anykštietiškos kūrybos rinkinį“, - klubo veiklos apžvalgą užbaigė Diana. 

Po klubo „Marčiupys“ veiklos apžvalgos, buvo prisiminti Anapilin išėję „Marčiupio“ klubo nariai - Zenonas Beniulis, Ona Šakinienė, Janina Cibienė, Kęstutis Arlauskas, Aleksas Navickas, Bronislava Seneckienė. 

Naktinių skaitymų metu buvo pažymėta ir viena sukaktis – garbingas literatės prozininkės Eugenijos Pilinkienės 80-ties metų jubiliejus. 

Vakaro vedėja Diana apie Eugeniją kalbėjo: „Žymus vardas Anykščiams – Eugenija Pilinkienė. Pažįstame ją kaip aktyvią visuomenininkę, medikę. Jautrus, nuoširdus žmogus, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė ir, kaip pati teigia, nekalbanti eilėmis, bet labai mylinti savo kraštą ir žmones. Jos kūryba - prisiminimai apie sutiktus žmones ir gimtąjį kaimą - sudėta į dvi autorines knygas: „Pėdsakai žemėje", „Pavariai prie Variaus" bei klubo išleistose trijose sutelktinėse. Brangiausias žodis - Tėvynė Lietuva, mieliausias kraštas - nedidelis, skurdus kaimelis, smėlėti pušynėliai, drėgni raistai, kemsuotos pievos ir upelis Varius. Eugenija šaknimis ir širdimi sujungta su Pavariais. Gal tai ir lėmė jos „sraunų“ gyvenimo kelią. Vasario dangus daugiau žvaigždžių skiria Eugenijai nei kitiems, o šiemet - nušvietė jubiliejine šviesa. Tad ir mes skiriame pačius nuoširdžiausius sveikinimus“. Jubiliatę sveikino rajono meras Kęstutis Tubis, kolegos literatai ir draugai. Po sveikinimo žodžių, palinkėjimų ir nuoširdžios jubiliatės padėkos, pagaliau literatai gavo teisę skaityti savo kūrybą. 

Į renginį susirinkę per aštuoniasdešimt kūrėjų, jų draugų, literatūros mėgėjų bene tris valandas klausėsi poezijos posmų ir prozos kūrinėlių. Pertraukėlėse tarp literatūrinių kūrinių skambėjo lyriškos dainos, kurias atliko bardai Vidmantas, Justas, Algimantas ir Kostas bei Muzikos mokyklos auklėtinė Emilija (fortepijonas) ir bibliotekos savanoris iš Vilniaus Paulius (smuikas). 

Renginyje dalyvavo ir eiles skaitė ne tik marčiupiečiai, bet ir iš toliau atvykę svečiai: Danutė- Beatričė Keliuotienė iš Klaipėdos, Danguolė Palmaitienė iš Vilniaus, Gintaras Kublickas iš Panevėžio, Albinas Kuliešius iš Ukmergės, anykštėnai ne klubo nariai Vitalija Tušas, Stanislovas Tirilis, Artūras Šajevičius ir kiti. Visų net neįmanoma suminėti.

Tie, kurie norėjo sužinoti daugiau, negu čia parašyta, galėjo užsukti penktadienio pavakarę į biblioteką. Ten tikrai buvo daug geros poezijos, nuotaikingos muzikos, gerų emocijų, nuoširdaus bendravimo, naujų pažinčių, jubiliatės torto ir dar daug daug visko...

Po pusiaunakčio besiskirstydami patys ištikimiausi poezijos mūzai literatai kalbėjo, kad ir kitąmet mielai susitiks paskutinį vasario nakties savaitgalį, kad vėl dangaus švytėjimas išsilietų eilėmis ir skambia dainos gaida...

http://www.silelis.res.lt

Dalina Rupinskienė, "Marčiupio" klubo koordinatorė

Nuotraukos Irmos Randakevičienės