“Ateinu numylėtu keliu aplankyti gimtųjų namų“
 

Kaip gaivi vasaros liūtis praūžė prašniokštė Svėdasų miestelio 510 metinių paminėjimo šventė. Rugpjūčio 15 d. po iškilmingų Žolinių šv. Mišių svėdasiškiai ir svečiai miestelio centre pakėlė vėliavas, sugiedojo himną ir rinkosi atnaujintame kultūros namų kiemelyje, kur netruko prasidėti muzikinė – literatūrinė kompozicija ‚Ateinu numylėtu keliu aplankyti gimtųjų namų“. Renginys prasidėjo Onutės Jėckienės sukurta daina „Svėdasai“, ją atliko mišrus svėdasiškių ansamblis. Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis visus pakvietė susimąstyti, kaip tie Svėdasai galėjo atrodyti prieš 510 metų, kaip keitėsi, augo, kad išliktų iki dabar.

Šventėje susirinkusieji užsibuvo ilgai. Dainomis, poezija, šokiais, gyva muzika visus linksmino jaunimo grupė „Samanta, Pijus, Rokas“ (Svėdasai) , Deimantė Kavaliauskaitė (Leliūnai), Toma Matulevičiūtė (Svėdasai), Virginijus Lackus (Vilnius), Onutė Jėckienė (Svėdasai), Simona Bagdonaitė (Svėdasai), Algis Baronas (Svėdasai), moterų kvartetas: Aušra Motiekaitienė, Valda Žemaitytė, Elena Bražiūnienė ir Gitana Balčiūnienė (Anykščiai). Poeziją skaitė Irena Guobienė (Svėdasai), Aušrinė Peleckienė (Kaunas), Vida Kaulakienė (Šimonys), Genovaitė Koriznienė (Kupiškis), Vidmantas Pilkauskas (Panevėžys), Irma Randakevičienė (Vilnius), Gaudentas Kurila (Vilnius).

Koncertui perkopus į antrą pusę visi buvo pakviesti paskanauti žuvienės, kurią tiesiog aikštelėje virė išradingieji svėdasiškiai vyrai, o moterys susinešė savaitės maisto atsargas. Vaišių fone gyva muzika visus pajudėti kvietė Vytautas ir Audrius Juciai. Šventė tęsėsi iki vakaro – vieno žuvienės katilo neužteko, kalbų ir įspūdžių tikrai nepritrūko, o, kad tilptų daugiau – ir šokėjų nemažai atsirado. Reikia tik džiaugtis, kad muzikantai neužkimo.

Bibliotekos Meno galerijoje veikia jaunos svėdasiškės Emilijos Rudokaitės piešinių paroda „Pažvelk giliau“, miestelio centrą tebepuošia floristikos šedevrai, sukurti darbščių ir išradingų moterų. O mintys jau mina taką į priekį – naujoms šventėms, naujiems renginiams, naujoms idėjoms, naujai žuvienei. Ilgėjančiais vakarais bus ką veikti.

Alma Švelnienė