Poezijos posmais palydėta žiema

Poezijos posmais palydėta žiemaAnykščių viešoji biblioteka ir „Marčiupio“ klubo literatai su žiema atsisveikino tradiciniu renginiu – nakties skaitymais „Kas švyti vasario nakties danguje?“


Šventiškai nusiteikusius vakaro svečius sutiko Anykščių koplyčioje apsigyvenę bajoras Nykštys su savo marčia Ona Nykštiene. Šiuos personažus sukūrė „Marčiupio“ klubo literatai Algirdas Ražinskas ir Danutė Gečytė, pasipuošti jiems padėjo choreografė Jūratė Uselienė. Gausus renginio svečių būrys neliko be dovanų – visi apdovanoti Variaus dugne rastais laimę nešančiais akmenėliais. Renginį pradėjo ir savo kūrybą skaitė anykštėnės moksleivės Roberta Tylaitė, Ernesta Gudavičiūtė, Megė Rukšaitė.

Į tradicinį renginį atvyko „Marčiupio“ klubo draugai iš Pakruojo, Rozalimo, Jonavos, Rokiškio, Ukmergės. Anykštėnės moterys su ašaromis akyse klausėsi lyriškų poezijos posmų ir troško, kad bardai kuo ilgiau nenustotų dainuoti. O jų šiame renginyje dalyvavo visas būrys: jonaviškis (beveik anykštėnas) Kazimieras Jakutis, rokiškėnas Algirdas Paliūnis, anykštėnai Vidmantas Plėta ir Aušra Motekaitienė. Smuiku ir fortepijonu grojo ukmergiškis Tomas Strimaitis. Smagu paslaptingą vasario naktį pamiršti rūpesčius ir pasinerti į poezijos ir muzikos svaigulį...

Tradiciniame renginyje eilėmis prabyla ne tik literatai. Žurnalistas Tautvydas Kontrimavičius skaitė Šekspyro sonetą, Elmininkų filialo bibliotekininkė Diana Šermukšnienė supažindino su savo mylimos mokytojos Onos Baliukienės eilėraščiais. Į renginį iš Zarasų atskubėjo kunigas poetas Justas Jasėnas, jis prižadėjo vasaros pradžioje atvežti į Anykščius šiuo metu ruošiamą savo poezijos knygą.

Šių metų nakties skaitymų renginį parėmė akcinė bendrovė „Anykščių vynas“. 2008 metais renginį parėmus Anykščių rajono savivaldybei, kartu su ukmergiškiu fotografu Albinu Kuliešiu įgyvendinome įdomų kūrybinį projektą. Išleidome skaitmeninę knygą „Kas švyti vasario nakties danguje?“, kurioje – po vieną visų 2008 metų šventėje dalyvavusių poetų eilėraštį ir prie jo priderinta meninė fotografo Albino Kuliešio nuotrauka. Kompaktinis diskas įgarsintas, todėl eilėmis gali mėgautis ir skaitytojai su regėjimo negalia. Su šiuo kompaktu trumpai supažindinome renginio metu, planuojame artimiausiu metu jį pristatyti plačiau.

Parengė „Marčiupio“ klubo koordinatorė Rita Tulušienė