Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus

"Gimtosiomis literatų pėdomis..."Balandžio 18 d. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje įvyko tradicinis XXVI Rytų Lietuvos literatų susitikimas iš ciklo „Gimtosiomis literatų pėdomis...“, surengtas poezijos konkursas Anykščių krašto literato ir tautodailininko Karolio Širvinsko premijai gauti.

Renginio organizatorė Vilniaus apskrities kultūros centro direktorė Birutė Kurgonienė pasveikino ir nuoširdžiam pokalbiui pakvietė Vilniaus, Šalčininkų, Ukmergės, Elektrėnų, Anykščių ir kitų rajonų literatus.
Karolio Širvinsko konkursą žuvusio sūnaus literato, tautodailininko Karolio Širvinsko atminimui rengia fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja ir pirmininkė Aldona Širvinskienė ir Vilniaus apskrities kultūros centras. Konkurse dalyvauja įvairaus amžiaus, profesijos literatai, pateikę naujausius savo eilėraščius, kuriuose atsispindi Karoliui Širvinskui būdinga pasaulėjauta, vertybės, emocijos ir jausmai.
Šiemet Karolio Širvinsko konkurso laureate pripažinta Anykščių „Marčiupio“ klubo literatė Zita Butkutė, antrąją vietą laimėjo ukmergiškė Eleonora Jankeliūnienė, trečiąją vietą – Fikrat Salimov iš Šalčininkų.
Minėdami garbingą Lietuvos vardo tūkstantmetį, literatai susitiko Vilniuje – 2009 - ųjų metų Europos kultūros sostinėje. Kūrėjai ne tik susibūrė draugėn, dalyvavo konkurse, bet ir aplankė Lietuvos teatro, muzikos ir kino, taip pat Literatūrinį Aleksandro Puškino muziejus.


Nuotraukose:

Vilniaus apskrities kultūros centro direktorė Birutė Kurgonienė

Labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ pirmininkė Aldona Širvinskienė

Liuba Salimova, Zita Butkutė, Eleonora Jankeliūnienė

Renginio akimirka

Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus