"Eskizų" pristatymas Debeikių bibliotekoje

 

Balandžio 25 d. Debeikių bibliotekoje surengtas Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ pristatymas. Jau aštuonioliktus metus žurnalą leidžia (pirmasis numeris pasirodė 1991m.) Ukmergės kultūros draugija, vadovaujama Vytauto Česnaičio. Su debeikiečiais bendravo gausus būrys almanacho kūrėjų: Vytautas ir Kęstutis Česnaičiai, Vytautas Vyčas, Romas Šaulys, fotografė Nijolė Paškauskienė, eiles skaitė literatai Leonora Jankeliūnienė, Vincas Lukša, Gintautas Stankaitis. Renginyje dalyvavo Anykščių bibliotekos darbuotojos, „Marčiupio“ klubo literatai, koncertavo Anykščių tremtinių klubo dainininkai.

Anykštėnus literatus su ukmergiškiais sieja artima draugystė, ne vieno jų šaknys Ukmergės rajone. Naujausiame Eskizų numeryje spausdinamas Algirdo Ražinsko straipsnis apie Debeikių parapijoje gyvenančio kino operatoriaus mėgėjo, fotografo, kryžiadirbio Broniaus Tvarkūno gyvenimą ir kūrybą. Straipsnis pabaigiamas Nijolės Paškauskienės nuotraukomis iš Broniaus Tvarkūno dirbtuvių. Almanacho skyriuje „Raiška“ publikuojami anykštėnų literatų Zitos Butkutės ir Algirdo Ražinsko eilėraščiai.

„Eskizai“ ne tik storas, bet ir turiningas leidinys, pamėgtas ir žinomas skaitytojų visoje Lietuvoje. „Eskizuose“ susilieja ir istorija, ir mokslas, ir menas. Didžioji dauguma almanacho publikacijų yra skirtos Ukmergės miesto ir rajono istorijai, iškilių kraštiečių pristatymui, jų biografijų ar veiklos faktams. Anykštėnus sudomino naujausiuose „Eskizuose“ aprašoma dvarininkų Končių, 1831 m. ir 1863 m. sukilimų dalyvių ir rėmėjų, giminės ir jų dvaro istorija, biblioteka, dvare saugoti periodiniai veikalai. Labiausiai dėmesį patraukia Medardo Končios dienoraščio, kurį pradėjo rašyti sulaukęs 88-erių, fragmentai. Jame atsiskleidžia minimas ir vyskupas Antanas Baranauskas kaip geras draugas, kuris buvo apsistojęs kelioms dienoms Lukinėje ir laikė Siesikų bažnyčioje mišias prieš išvykdamas vyskupauti į Seinius.