"Mano Lietuva"

 

Stovi ant kalvos išdidūs ąžuolai,
Šakas plačias į dangų tiesdami.
Tyliai verkia giria prisiminimais,
Pasiilgusi knygnešio tikėjimo,
Lietuviškų žodžių skambesio.

Toma Kernagytė.
Knygnešio atminimui


Gegužės 16 d. Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialinėje sodyboje (Griežionėlių k., Anykščių r.) įvyko Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirto kūrybinio moksleivių eilėraščių konkurso „Mano Lietuva“ laureatų pagerbimo šventė.

Konkurse dalyvavo jaunieji bibliotekos bičiuliai iš Anykščių, Ažuožerių, Kavarsko, Andrioniškio ir Utenos. Gausus būrys moksleivių aplankė Didžiulių kapus senosiose Padvarninkų kapinaitėse, muziejaus darbuotoja Jolita Janukėnienė supažindino su L. ir S. Didžiulių memorialinės sodybos ekspozicija.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka pakvietė į bibliotekos darbuotojų obelų žiedais išdabintą senąją klėtį, kur vyko poezijos skaitymai. Renginio dalyvius pasveikino Anykščių rajono savivaldybės mero patarėjas Sergejus Jovaiša, nuotaikingas daineles atliko A.Baranausko vidurinės mokyklos muzikos mokytojos Gitanos Balčiūnienės vadovaujamas moksleivių ansambliukas. Konkurse dalyvavo jaunieji poetai iki 15 metų, todėl išgirdome ir pirmuosius pradinukų bandymus ir drąsesnes vyresniųjų mintis. Konkursui pateiktus eilėraščius įvertino komisija: L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, Bibliotekos įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja Aušra Miškinienė, literatų klubo „Marčiupys“ narė Zita Butkutė. Konkurso nugalėtojais paskelbti I amžiaus grupėje: I vieta - Diana Pratapaitė, II vieta - Lauryna Grikėnaitė, III vieta - Greta Prusevičiūtė. II amžiaus grupėje: I vieta - Ignas Niaura, II vieta - Sonata Kuc, III vieta - Justinas Zulys. III amžiaus grupėje: I vieta - Toma Kernagytė, II vieta - Antanė Zavackaitė, III vieta - Juozas Balamutas.

Aktyviai konkurse dalyvavo svečiai iš Utenos Aukštakalnio pagrindinės mokyklos. Visa 5 f klasė atsiuntė po eilėraštį. Jų lietuvių kalbos mokytoja Zita Mociūnienė rašo: „Konkurse dalyvavom, prisidėdami prie idėjos, norėdami pasakyti, kad jauni žmonės nėra abejingi savo kraštui. Mokytojui kiekvienas vaiko vaizdingesnis, jautriau pasakytas žodis yra džiaugsmas, nes šiame sumaterialėjusiame gyvenime nebepastebim gražių dalykų... Sėkmės Jums ieškant šiandieninių „deimančiukų“.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių rajono savivaldybei, kad patikėjo L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos ir Literatų klubo „Marčiupys“ idėja ir parėmė šį mažųjų „deimančiukų“ konkursą. Ačiū Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinam muziejui, kad priėmė gausų moksleivių būrį į L. ir S. Didžiulių sodybą. UAB leidykla „Jūsų flintas“ jauniesiems poetams padovanojo nuotaikingų žurnaliukų.

Rita Tulušienė


Violetos Matelienės nuotraukose akimirkos iš šventės