"Tūkstantis žodžių Lietuvai"Kodėl dangus dar tyli
Ir vėjai nesušiaušia
Sugulusių žolynų.
Ten atmintis kvapniausią
Dar žemuogę nokina.
Ir eičiau, rodos,
Eičiau atgal iki beržyno,
Suvalgyčiau vos rausvą
Ir būtų pirmutinė.
                        Zita Butkutė


Gegužės 23 dieną būrelis “Marčiupio“ klubo literatų dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos organizuotuose poezijos skaitymuose „Tūkstantis žodžių Lietuvai“.

Į renginį atvykę Vilniaus rokiškėnai Viešosios bibliotekos direktorei Alicijai Matiukienei įteikė Vilniaus rokiškėnų klubo "Pragiedruliai" pirmininko Algio Naručio padėką už paramą klubui. Nuoširdžiais poezijos posmais prabilo Rokiškio, Anykščių literatai. Muzikinius kūrinius atliko Rokiškio muzikos mokyklos mokytoja Rasa Šakalienė, J. Tūbelio gimnazijos mokytojas Algirdas Paliūnis. Renginio dalyviai sulaikę kvėpavimą klausėsi Juodupės gimnazijos moksleivių eilių. Kalbėdamas apie išgirstas literatų eiles rokiškėnų kraštietis Profesorius Vitas Areška išskyrė gražią ir netikėtą juodupiečio moksleivio Jono Petkevičiaus kūrybą.

Anykštėnė literatė Zita Butkutė laimėjo specialų saldų prizą – žemuogių taurę.

Parengė Rita Tulušienė