Poezijos atlaidai Pagulbyje

Poezijos atlaidai Pagulbyje


Gegužės 30 d. „Marčiupio“ klubo literatai apsilankė Poezijos atlaiduose Pagulbyje – autentiškoje Kazimiero Jakučio sodyboje.Tai tradicinis renginys, per Sekmines sukviečiantis poezijos ir muzikos mylėtojus, ar šiaip pasiilgusius kaimiškos ramybės žmones iš visos Lietuvos.


Renginiai vyko Kluone, Rojalio kambaryje, po Apeigine liepa.
Kluone paminėtas 140 – asis Vaižganto jubiliejus. Sužavėjo šiltas ir jaukus gražinos Kadžytės pasakojimas apie Linų dievaitį Vaižgantą ir apie Vaižganto kūrinių moteris, Vytautas Kardelis kalbėjo apie Vaižganto kūrinių kalbos grožį, unikalią jo tarmę. Aktorius Ferdinandas Jakšys talentingai suvaidino monogramą „Vaižgantas“ (rež. Kostas Astrauskas), koncertavo liaudiškos muzikos jaunimo ansamblis „Saulė rieda“.

Rojalio kambaryje vyko poezijos skaitymai. Kai kas ne iš karto surado Rojalio kambarį, nes rojalis buvo iškeliavęs į lauką – ant prieklėčio, po apeigine liepa.

Po apeigine liepa visą dieną ir vakarą koncertavo bardai ir vyko finalinis Pagulbio koncertas „Aš tą kraštą seniai bemačiau...“, skirtas Lietuvos 1000 – čiui paminėti. Sodybos šeimininkui Kazimierui Jakučiui solo gitara talkino Arūnas Mirinavičius, pritariantis vokalas – Simona Gabulaitė, skaitovė - Kristina Stankevičė.

Nuoširdžiai dėkojame renginio organizatoriams, už dovanas ačiū UAB „Lonas“.

Rita Tulušienė

Dainiaus Žąsino nuotraukos