"Užmigdykite mus ežeruos"


Birželio 19 dieną Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje lankėsi buvęs Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras kunigas Justas Jasėnas, susitiko su “Marčiupio” klubo literatais ir jiems pirmiesiems Anykščiuose pristatė poezijos knygą “Užmigdykite mus ežeruos”.


Jau daugiau nei metus kunigas Justas išvykęs iš Anykščių ir dirba Zarasų parapijos vikaru, tačiau jaučia nostalgiją mūsų miestui ir anykštėnams. Gyvendamas Anykščiuose Justas nerašė eilėraščių, bet iš naujo perskaitė visų šio krašto rašytojų ir poetų literatūrinį palikimą.

Idėja išleisti šią knygelę gimė dar Anykščiuose. Į rinkinėlį sudėti 22 eilėraščiai, kuriuos jaunimas skaitė Koplyčioje atsisveikinimo su kunigu Justu vakare.

Poezijos leidinėlį kunigas skiria mamai, kuri nuo pat mažens vedė literatūriniu keliu. Dar ši knygelė - mažytis paminklas buvimui Anykščiuose, laikui praleistam čia. Knygelę pirmasis į pasaulį palydėjo ir pasitikėjimą savimi sustiprino rašytojas Vygandas Račkaitis. Kaip sąsaja su Anykščių krašto žeme knygelėje pirmasis ir paskutinis eilėraščiai parašyti Anykščių krašte, kai būdamas studentu keliavo po mūsų kraštą ir susižavėjo Papilių dvaru. Šios viešnagės metu kunigas Justas vėl aplankė Papilių dvarą ir jo apylinkes.

Šių metų pavasarį kun. Justas tapo pirmuoju Felikso Jakubausko literatūrinės premijos laureatu. Šį įvertinimą Zarasų rajono savivaldybės taryba paskyrė už poetinę kūrybą, jos publikavimą spaudoje bei dvasinių vertybių puoselėjimą.

Kunigas Justas pažadėjo netrukus vėl apsilankyti Anykščiuose ir knygą “Užmigdykite mus ežeruos” pristatyti platesniam skaitytojų ratui Koplyčioje.

Parengė R. Tulušienė