"Poezijos pavasarėlis" Vepriuose


Regioninė šventė „Poezijos pavasarėlis“ vykęs Veprių šile (Ukmergės raj.) smagiai įsiliejo į Joninių šventės programą. Gamtos apsupty, šviečiant saulutei buvo prisiminta Lietuvos tūkstantmetė praeitis, kurioje savo vietą turi ir Vepriai. Buvo pagirtas ir padrąsintas paprastas žmogus, kuris kiekvieną dieną puoselėja ir su meile kuria Lietuvos ateitį savo aplinkoj.

Poezijos posmus keitė dainų ir muzikos garsai. Vincas Lukša, pavadintas „Poezijos pavasarėlio“ tėvu, džiaugėsi, kad beveik visi kviesti svečiai atvažiavo. Džiaugėsi ir svečiai galėję pasidalinti savo mintimis, pasiklausyti kitų.

Vėliau, kol poetai smagiai vaišinosi sumuštiniais ir braškėmis, pakalbinau šio renginio sumanytoją ir tesėją Vincą Lukšą. Pirmiausiai rūpėjo sužinoti, kodėl renginys, kuris vadinasi „Poezijos pavasarėlis“ šiemet vyksta per pačias Joninių šventes? Vincas draugiškai nusišypsojęs kaip paslaptį sušnabždėjo: „Vėluoja, dėl renginių, kurių negalima atidėti“.


Iš tiesų „Poezijos pavasarėlis“ neturi numatytos konkrečios datos ir įsiterpia ten kur yra priimamas. „Poezijos pavasarėlių“ pradžią – 1967m. Vincas prisimena: „Kai suskambo respublikinis, tai nutarėm ir mes pratęsti. Pradžioje jie buvo kitokie. Pradėjom nuo jaunimo, nuo moksleivių kūrybos“. O pažvelgęs į ateitį pridūrė: „Orientuosimės pagal aplinkybes ir nepaleisim iš rankų. Aš įsitikinęs, kad jis nemirs“.


Ir pabaigai, Vincas Lukša prisiminė, kad 1971 – 1974 m. yra dirbęs Juostininkų aštuonmetės mokyklos direktoriumi. Taigi, kaip buvęs anykštėnas siunčia visiems anykštėnams linkėjimus:

„Linkiu nepasimesti tarp materialių ir dvasinių gyvenimo kokybės vertinimo poreikių ir kaupti atkaklumą realizuoti save“.

"Marčiupio" klubo literatė Zita Butkutė