Visas gyvenimas - kūryba

Visas gyvenimas - kūryba


Liepos 24 dieną paminėtas 70-asis anykštėno režisieriaus, literato Algirdo Gogelio gimtadienis.

Renginio vedančioji režisierė Esmeralda Juodelienė kalbino jubiliatą ir papasakojo apie teatrinę jo veiklą. Anykščių mėgėjai artistai suvaidino trumpas ištraukėles iš Žemaitės pjesės "Trys mylimos" ir Broniaus Zabielos "Tikroji motina".

Pasitikdamas jubiliejų Algirdas Gogelis išleido jau antrąją poezijos knygą "Vilties taku". Anykščių meras Sigutis Obelevičius įteikė režisieriui padėką. Visų gerbiamą ir mylimą kolegą sveikino "Marčiupio" klubo literatai, bibliotekos direktorius Romas Kutka, A. Gogelio knygų redaktorė Violeta Juciuvienė, jo režssuotuose spektakliuose vaidinę aktoriai, Anykščių Kultūros cerntro darbuotojai, buvę klasės draugės, vaikai ir anūkai.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, literatų klubas "Marčiupys" dėkoja Anykščių rajono savivaldybei už paramą organizuojant šį prasmingą renginį