Tas jaudulio pilnas rugsėjis

Tas jaudulio pilnas rugsėjis


Atrodo, kad tik prasidėjus kalendoriniam rudeniui, vasara susiprato dar neišliejusi visos šilumos ir suskubo išdalinti savo giedrą. Rugsėjo 12-ąją ir Marčiupio klubo literatai susirinko į Burbiškio renginių salę norėdami išdalinti savo mintis poezijos posmais ir sušildyti ten susirinkusiųjų širdis, bei atitraukti mintis nuo kasdienybės. Bet, atrodo, ir patys buvome sušildyti tiek Burbiškio bendruomenės priėmimo, tiek Anykščių kultūros centro Burbiškio skyriaus saviveiklininkų pasirodymo.

A. Ražinskas, apžvelgęs klubo nueitą kelią ir pristatęs paskutinius darbus, dar pasidžiaugė, kad marčiupiečių gretas vis papildo nauji nariai. Lyg tą patvirtinant, nepaisant renginio scenarijaus, po pasižadėjimo rašyti, plojimais į klubą buvo priimta burbiškietė Gaila Žemaitienė.

Jau antrą kartą su klubo nariais pasirodanti Irma Randakevičienė atvėrė savo minčių lobynus pateikiamus prozos forma. O linksmoji Ona Baliukienė iš Mačionių, dosniai išdalinusi savo eiles, išgirdusi muzikos akordus, neatsispyrė ir šokio malonumui.

Galbūt, išdalinę save tampame atsparesni žemės traukai. Smagaus jums rudeninių lapų kritimo ir giedrų minčių.

Zita Butkutė