Marčiupiečiui bardui Vidmantui Plėtai – 50

Marčiupiečiui bardui Vidmantui Plėtai – 50


Viršum žydinčių sodybų
Šviesk, skaisti stebuklų saule,
Mūsų ilgesį sušildyk...
Aušros sutemas skalauja.

Balandžio 10 – ąją literatas Vidmantas Plėta tikrai nušvito kaip stebuklų saulė, sušildžiusi mūsų ilgesį ir išvaikiusi nerimo debesis. Aušrą atnešusi...

Bare „Kebaras“ vyko jo jubiliejaus šventė. Stalas, nukrautas apelsinais, bananais ir gaiviaisiais gėrimais liudijo apie sveiko gyvenimo būdą. Toks yra kūrėjas Vidmantas.

N.Gumiliovo, V.Vysosckio senai parašyti žodžiai naujai nuskambėjo atliekami Vidmanto Plėtos. Toks yra mūsų kūrėjas, parašęs knygas „ Su tavimi sukurt galėčiau meilės erdvę begalinę“ , „Žmogus – planeta“ ir išleidęs kompaktinę plokštelę „ 12 mėnesių“. Nemažas būrelis Anykščių raj. literatų klubo „Marčiupys“ narių buvo susisirinkę pasveikinti jubiliato. Rašytojos, vertėjos Irenos Aršauskienės linkėjimai Vidmantui ir jos knygos(versta iš rusų kalbos) „Neišbraukit manęs iš pavasario“ (V.Vysockis) dalinimas visiems širdyje paliko didelį įspūdį. Aušros Motekaitienės nuostabios dainos, Algirdo Gogelio kūrybos sarkastiški posmai, Dalinos Rupinskienės užvedantis ketureilis, Vidmanto Lietuvninko ilgas ilgas V.Vysockio eilėraštis...

Buvo gera, ramu, tik tas negailestingas laikas...

Ranką spausdami atsisveikinome su jubiliatu Vidmantu, didelės sėkmės jam linkėdami, išsinešėme širdyje keturis pavasarinių žibučių žiedus – meilės, vilties, tikėjimo ir kūrybos.

Dainius Žąsinas

Eilės V. Plėtos