Lyg pavasarinis upelis ...

Lyg pavasarinis upelis ...


Balandžio 23-ioji - Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena, siekiant pabrėžti knygos vertę ir apginti autorių teises, akcentuojant skaitymo malonumą. Lietuvos bibliotekoms ši diena ypatinga. Būtent tą dieną pradedama Nacionalinė bibliotekų savaitė, šiemet jau 10 – oji. Tema „Biblioteka yra Tavo“.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje ši savaitė prasidėjo šilta, nuotaikinga popiete su parodos „Tekantys paveikslai“ autoriais: Ilona Urbonavičiūte – Bumblauskiene (fotografija) ir Vidmantu Lietuvninku (poezija).

Abu parodos autoriai – talentingi, kūrybingi žmonės. Į Anykščių kraštą Ilona ir Vidmantas atvyko prieš dvejus metus ir prigijo. Tada ir išgirdau naktiniuose skaitymuose „Kas švyti vasario nakties danguje?“ juos skaitant savo kūrybos eiles. Ilona ir Vidmantas - literatų klubo „Marčiupys“ nariai. Vidmanto medžio drožinius buvo galima išvysti šiemetinėje tautodailininkų darbų parodoje Anykščių koplyčioje.

Jie nesiliauja stebinę ir džiuginę. Į Viešojoje bibliotekoje veikiančios parodos lankytojų širdis gamtos pajauta alsuoja Vidmanto Haiku. Dermėje su Ilonos pavasarinio upelio gyvybe nuskamba tarsi pavasariui ir atgimimui kviečianti muzika:


RYTO SAULĖ
ANT SKRUOSTO
LYG DRUGYS VIRPA
RYTO UPE
BRENDA NENDRĖS
SAULE PRAUSTIS

PAVASARIO LIETUS
PILNI
KIBIRAI DANGAUS


„Gyvename poezijoje ir labai svarbu tai pajusti, matyti, mylėti bei tikėti, jog mumyse taip pat gyvena poezija. Gal skiriamės tik tuo, kad vieni tai, ką jaučia, užrašo, o kiti paleidžia nebūtin. Koncentruota, išmedituota, ilgą laiką stebėta ir subrandinta iki aiškumo akimirka – tai Haiku. Septyniolikos skiemenų trieilis – Kinijos ir Japonijos poezijos stilistinis žanras. Šis stilius labai taupiai ir tiksliai nusako būties sakralumą. Bet pats gražiausias eilėraštis – Žmogus, sušvitęs dieviškoje šviesoje“,- popietės metu sakė Vidmantas.

„Vidmantas man padėjo pamatyti ir suprasti vandens grožį. Pirmą kartą nufotografavusi purslais besitaškantį Nemežos upelį (Kurklių sen.) upelį, nuotraukoje išvydau šviesiaplaukę, garbanotais plaukais senutę. Pavasarinis upelis – pats gyvybingiausias, veržlus, putojantis, maištaujantis, jame tiek daug spalvų ir atspalvių. Vėliau jis nurimsta“,- sakė fotografijų autorė. Su pavasariniu upeliu galima palyginti ir Ilonos eilėraščius, iš širdies skaitytus popietės metu.


„Stengiuosi nebijoti jausti“,- sakė Ilona. Sėdo prie pianino ir padainavo jaunystėje sukurtą dainą.

Įdomu buvo klausytis ir papročių bei tradicijų žinovės Violetos Juciuvienės pasakojimo apie vandenį lietuvių mitologijoje.

Paroda yra projekto „Gyvųjų tradicijų tęstinumas. 2010“ dalis. Projektą remia Anykščių rajono savivaldybė.

Paroda „Tekantys paveikslai“ Viešosios bibliotekos salėje veiks visą gegužės mėnesį.

Parengė:
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja
Aušra Miškinienė