„Marčiupio“ literatai susitiko pas Domicėlę

„Marčiupio“ literatai susitiko pas Domicėlę


Paskutinį vasaros sekmadienį aktyviausi Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ nariai Algirdas Ražinskas, Veronika Dikčiuvienė, Eugenija Pilinkienė, Aleksas Navickas, Vidmantas Lietuvninkas, Vidmantas Plėta, ilgametė klubo vadovė Rita Tulušienė ir kiti poezijos gerbėjai susitiko pas Domicėlę Juodžiūnaitę pabendrauti, paskaityti naujausių savo kūrinių.

Kūrybos skaitymai šį kartą vyko Domicėlės namuose, ir tik tradiciškai energingiausi literatai užkopė ant „Domutės kalnelio“ pasidairyti, kaip atrodo Kurklių miestelio apylinkės, ar niekas nepasikeitė nuo praėjusios vasaros... Kalneliu žavėjosi ir literato A. Navicko anūkas Gediminas Burinskis su drauge Sandra, atvykęs paklausyti ne tik senelio, bet ir kitų literatų kūrybos.

Visas dienas žemę merkęs lietus sekmadienio popietę pasitraukė ir leido literatams ne tik džiaugtis gražiu bendravimu, bet ir saulėta giedra diena, grožėtis Domicėlės gėlynais ir rudenėjančia gamta.

Literatų klubo „Bočių“ sekcijos įkūrėja V. Dikčiuvienė pirmiausia apžvelgė literato A. Navicko naujausias eilėraščių knygas „Tarp pradalgių“ ir „Atvėsęs židinys“. Veronika pastebėjo, kad Aleksas yra ištikimas klasikiniam poezijos rašymui, nebando pataikauti madai – rašyti baltosiomis eilėmis ar „haikomis“... „Bočių“ vadovė ragino literatą rašyti prozą, nes, jos nuomone, jam tai geriausiai sekasi daryti.

Vidmantas Plėta, sukūręs muziką literatų eilėms, susitikimą pagyvino grodamas gitara ir atlikdamas muzikinius kūrinius. Literatės D. Juodžiūnaitės eilėraščius skaitė jos giminaitės Aldona ir Gražina. Produktyviausias nauja savo kūryba buvo V. Lietuvninkas. Jis prisipažino, kad yra sukūręs eilių net penkioms naujoms knygoms.

E. Pilinkienė perskaitė ištrauką iš savo prozos rinkinio, o V. Dikčiuvienė džiugino literatus savo sukurtais haiku ir eilėraščiu „Gerumas“ iš savo naujausios knygos „Apmąstymų duona“. Daugiau apie šią knygą literatai pažadėjo pasikalbėti, kai vėl susitiks paskutinį rugsėjo šeštadienį Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje.

Audronė Berezauskienė

Gedimino Burinskio nuotrauka