Literatų klubas „Marčiupys“ išsirinko naują klubo veiklos koordinatorę

Literatų klubas „Marčiupys“ išsirinko naują klubo veiklos koordinatorę


Lapkričio 6 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje įvyko literatų kubo „Marčiupys“ ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Pastaraisiais metais marčiupiečiai buvo tarsi „vaikai be mamos“, kadangi prie Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos veikiančio “Marčiupio“ klubo veiklą dešimtmetį koordinavusi Rita Tulušienė nuo praeitų metų vidurio dirba Sakralinio meno centre (Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus).

„Marčiupio“ klubo nariams už dešimties metų kultūrinę klubo veiklą atsiskaitanti Rita pasidžiaugė, kad per šį netrumpą laikotarpį buvo išleistos 25 marčiupiečių knygos ir vienas kompaktinis diskas, rengiami kasmetiniai tradiciniais tapę renginiai - poezijos skaitymai, popietės, naujai išleistų knygų pristatymai, susitikimai su kitų rajonų literatais, dalyvauta respublikiniuose konkursuose ir daug jaukių pasisėdėjimų bei atvirų pokalbių jubiliejinių švenčių metu.

Už dešimties metų veiklą, už rūpestį ir pagalbą leidžiant knygas Ritai Tulušienei dėkojo klubo narė Veronika Dikčiuvienė.

Susirinkimo metu buvo nuspręsta perrinkti klubo koordinatorių ir tarybą, nes kai kuriems esamiems tarybos nariams pritrūko laiko arba išvyko, kiti dėl sveikatos problemų nebegali aktyviai dalyvauti klubo veikloje. Į „Marčiupio“ klubo tarybą buvo išrinkti: Algirdas Ražinskas, Liudvika Danielienė, Aušra Motekaitienė, Algirdas Gogelis, Dalius Baltranas, Aldona Širvinskienė, Veronika Dikčiuvienė ir Aušra Miškinienė. Klubo koordinatore vienbalsiai buvo patvirtinta Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja Aušra Miškinienė, pastarąjį pusmetį savanoriškai bandžiusi telkti klubo narius bendrai veiklai.

Naujai išrinkta klubo taryba įpareigojo buvusią koordinatorę Ritą Tulušienę pateikti finansinę klubo ataskaitą. Naujoji koordinatorė Aušra Miškinienė kartu su klubo nariais aptarė kitų metų klubo veiklos programines gaires ir planuojamą projektinę veiklą. Buvo nuspręsta tęsti kasmetinius tradicinius klubo renginius, kuo daugiau dėmesio skirti klubo narių kūrybos leidybai. Kadangi išleisti spausdintą leidinį dažnai trūksta lėšų, nuspręsta leisti knygas – sąsiuvinius, kuriuos gana nesunku pagaminti keletu dešimčių tiražu savomis jėgomis. Literatai siūlė kuo dažniau rengti išvažiuojamąsias kūrybos popietes. 2011 metai paskelbti Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metais, todėl marčiupiečiai į kitų metų veiklos planus įrašė bendrą renginį su Politinų kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus nariais. Susirinkimo metu buvo pasiūlyta nemažai originalių idėjų, kurias metų bėgyje numatoma įgyvendinti.

Pasak garbaus amžiaus klubo narių, klubas visiems Anykščių literatams jau seniai tapo šeima, be kurios jau nebegalėtų įsivaizduoti literatūrinės veiklos.

Dalina Rupinskienė,
“Marčiupio“ klubo narė