Prakalbinta vasario nakties tyla

Prakalbinta vasario nakties tyla

 

Vasario nakties dangus palaimingai šypsosi Paukščių taku einantiems, apglėbdamas tylą jaukia šviesa. Šviesa virpa, plevena, spalvų spinduliais skverbdamasi į rytą, link saulės ir šilumos.
Šaltą vasario 25 – osios vakarą anykštėnus ir svečius pakvietėme į tradicinius šeštuosius nakties skaitymus “Kas švyti vasario nakties danguje?“ poezijos posmu ir dainos skambesiu pasišildyti.

Į kvietimą atsiliepė Pakruojo, Rokiškio, Ukmergės bičiuliai literatai. Posmus Rytų aukštaičių Mielagėnų krašto tarme skaitė svečias iš Vilniaus Gaudentas Kurila (Cieskas Žalbungis). Po Koplyčios skliautais tarsi maldos klausėmės kunigo Justo Jasėno eilių.

Svėdasų literatų klubui atstovavo Alma Švelnienė, “Baltojo balandžio“ klubui – Aldona Širvinskienė. Anykščiuose ir “Marčiupio“ klube praleistų metų nepamiršo ir į nakties skaitymus atvykusi išgyvenimais dalijosi Ilona Bumblauskienė. Savo kūrybą skaitė Anykščių rajono literatų klubo “Marčiupys“ literatai Genovaitė Ražanienė, Eugenija Pilinkienė, Ona Baliukienė, Dalina Rupinskienė, Danutė Gečytė, Vidmantas Lietuvninkas, Raimondas Guobis, Dalius Baltranas ir kt. Aušra Motekaitienė nakties skaitymams pasirinko savo mamos Natalijos Pribušauskienės eiles. Pirmą kartą eiles skaitė ir į klubą įsilieti pasiprašė anykštėnas Romas Glebas. Skambėjo dainos literatų Veronikos Dikčiuvienės, Zitos Butkutės, Aušros Motekaitienės, Vidmanto Lietuvninko, Vidmanto Plėtos, Algimanto Barono žodžiais. Jas atliko marčiupiečiai Aušra Motekaitienė, Vidmantas Plėta ir Algimantas Baronas. Fleita grojo Julija Irician.
Kasmet vasario dangus šypsosi mūsų mielajai, švelniajai, jautriajai Eugenijai Pilinkienei. Šiemet, nusišypsojęs jai 75–uoju gimtadieniu, nakties skaitymų dalyvių dėmesiu ir pagarba, pražydo pavasario gėle tulpe.

Pasidžiaugta Anykštijos autorių kūrybos sutelktinės antrosios dalies signaliniu egzemplioriumi. Lenkiame galvą Algirdui Ražinskui, sumaniusiam išleisti knygą ir svajonę pavertusiam tikrove. Būtų smagu ją anykštėnams ir miesto svečiams pristatyti per Miesto šventę tradiciniuose pavakarojimuose su knyga.

Renginio organizatoriai – Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka ir Anykščių rajono literatų klubas “Marčiupys“ bei renginio vedėjai Aušra Motekaitienė ir Dalius Baltranas už paramą dėkoja Anykščių rajono savivaldybei, Anykščių Antano Vienuolio gimnazijai ir mokytojai Rūtai Pelegrimienei, Anykščių kultūros centrui, proginių drabužių salonui “Pas Ievą“ ir Anykščių koplyčios vedėjai Gražinai Kovaitei. Džiaugiamės mažaisiais bičiuliais Samanta Motekaityte bei Daumantu Žąsinu. Jų švelni šypsena ir molinukai pakvietė ir nuteikė poezijos posmu ir dainos skambesiu dalintis ligi ryto...

Parengė
Aušra Miškinienė
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Bibliotekos įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja,
“Marčiupio“ klubo koordinatorė

Violetos Matelienės nuotraukos