Vyskupo Antano Baranausko giminės ainio, literato Alekso Navicko autobiografinė knyga

Vyskupo Antano Baranausko giminės ainio, literato Alekso Navicko autobiografinė knygaKai vasaros saulėlydžiai užgęsta
Ir sutemos ateina pamažu,
Jaučiuos pavargęs, tartum sunkią naštą
Per visą dieną nešęs ant pečių.
O ta našta kasdieną vis sunkėja,
Lėtėja žingsniai ir su jais skuba...
Į praeitį dešimtmečiai nuėję
Man buvo jie tartum viena diena.
(A. Navickas)
Mūsų rankose dar spaustuvės dažais kvepianti nauja literato Alekso Navicko autobiografinė knyga „Metai – tartum viena diena“. Prisipažinsime, kad ilgai teko įkalbinėti autorių rašyti prisiminimus. Džiaugiamės, kad pagaliau literatas surado laiko atsisėsti prie rašomosios mašinėlės ir užrašė tai, kas visą laiką buvo jo mintyse, prisiminimuose. Juk niekas kitas negali žinoti apie žmogų tiek, kiek žino tik jis pats.
1999 m. savo knygos „Pirmosios vagos“ pratarmėje autorius rašė: Žmogaus gyvenimo dienos tartum smiltys. Jos nesulaikomai byra iš saujos pro suspaustus pirštus. Nuskuba praeitin metai ir lieka priekyje jų vis trumpesnė atkarpa. Skubant gyventi, nesinori palikti nebaigtų darbų...
Džiugu, kad Aleksas sutiko papasakoti apie save ir savo artimiausius žmones: motiną, tėvą ir patėvį, savo kūrybos kelią ir veiklą Anykščių literatų klube „Marčiupys“. Tačiau, parašyti apie savo nuopelnus A. Navickas pasikuklino, todėl, nors keliais sakiniais skaitytojams norime pristatyti pagrindinius autoriaus gyvenimo ir veiklos faktus.

Literatas, vyskupo Antano Baranausko giminės ainis A. Navickas gimė 1928 m. gruodžio 25 d. Pavartyčių k. (Radviliškio r.). Nuo 1955 m. jis su šeima gyvena Anykščiuose. A. Navickas išleido savo kūrybos knygas: 1997 m. – apsakymų knygą „Gandro mirtis", 1999 m. – eilėraščių knygą „Pirmosios vagos", 2005 m. – taip pat eilėraščių knygą „Artima toluma". 2006 m. išleista jo vaikams poezijos knygelė „Eigulio trobelė", 2007 m. – „Mano uosis" (eilėraščiai), 2008 m. – „Tarp pradalgių" (eilėraščiai) ir novelių rinktinė „Žvilgsniai į praeitį", 2009 m. – „Atvėsęs židinys" (eilėraščiai). A. Navicko poezija nuo 1981 m. publikuojama periodikoje, jo eilėraščiai spausdinti rinkiniuose: 1994 m., 1995 m. Lietuvos liaudies kultūros centro poezijos rinktinėse „Eiliavimai“, 1996 m. Anykščių viešosios bibliotekos darbuotojų išleistoje literatų klubo narių kūrybos rinktinėje „Marčiupys“, 2005 m. taip pat Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narių kūrybos sutelktinėje ir 2007 m. Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinėje „Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname".

Aleksas buvo vienas iš pirmųjų 1981 m. Anykščiuose pradėjusių burtis literatų. Nuo 1986 m. jis yra Anykščių literatų klubo „Marčiupys" narys, nuo 1990 m. Anykščių literatų klubo „Bočių" sekcijos narys.
1985 m. ir 1986 m. A. Navickas tapo Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas" ir Anykščių rajono „Lenino keliu" kolūkio valdybos kasmetinio rašinių konkurso laureatu. 2005 m. už apsakymų knygą „Gandro mirtis" jis buvo apdovanotas IX Rytų Lietuvos literatų konkurso pirmąja premija. Ta proga A. Navickui įteiktos Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Utenos apskrities viršininko administracijos ir Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro ir IX Rytų Lietuvos literatų konkurso organizacinio komiteto padėkos (2005 m.).
Gyvendamas ir kurdamas Anykščiuose, literatas nepamiršo ir gimtojo savo kaimo. 2007 m. A. Navickui įteikta Pavartyčių mokyklos-darželio kolektyvo padėka už kūrinius gimtajam kaimui, už dalyvavimą literatūriniuose renginiuose ir už nuoširdų bendradarbiavimą. 2008 m. A. Navickui 80-mečio proga Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius įteikė padėką už ilgametę, aktyvią ir svarią literatūrinę veiklą Anykščių krašte.
Autobiografinėje literato knygoje skaitytojai ras A. Navicko prisiminimus nuo vaikystės iki šių dienų. Taip pat knygoje spausdinami rašytojų Rimanto Vanago, Vygando Račkaičio, bibliotekininkės Romualdos Bražėnienės, muziejininko Tautvydo Kontrimavičiaus, šviesaus atminimo rašytojo Kęstučio Arlausko ir kitų autorių straipsniai apie A. Navicką. Knygos tekstus pagyvina nuotraukos iš autoriaus asmeninio šeimos albumo bei Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos nuotraukų archyvo. Pateikiama bibliotekininkės Ligitos Matulienės sudaryta literato gyvenimo ir kūrybos bibliografija.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka