Jonaviškių „Šaltiniui“ - linkėjimai neišsekt

Jonaviškių „Šaltiniui“ - linkėjimai neišsekt


Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ atstovai dalyvavo jubiliejiniame Jonavos rajono poezijos klubo 20 - mečio renginyje.
Marčiupiečiai literatai Dalius Baltranas, Vidmantas Plėta, klubo koordinatorė Aušra Miškinienė ir svėdasiškė Alma Švelnienė linkėjo jonaviškiams kūrėjams visada būti šaltiniu: išdalinti save, suvilgyti suskirdusią žemę ir žmonių sielas šiluma ir džiaugsmu, neišsekt, nežinoti kliūčių kelyje, poetiniu žodžiu įsiliet į putojančią jūrą.
Padovanojo ką turi geriausio – naująją „Marčiupio“ kūrybos sutelktinę. Sveikinimus palydėjo poezijos posmu ir daina. Almos Švelnienės eilės pakilo paukščiu, Daliaus Baltrano - nuskambėjo meilės gaida. Vidmanto Plėtos „Himnas Anykščiams“, literatės Veronikos Dikčiuvienės žodžiais, pasiūlė vėl ir vėl eiti bičiulystės tiltu, jungiančiu šaltiniečių ir marčiupiečių literatus.

„Šaltinio“ pirmininkės, Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ redaktorės pavaduotojos, poetės Irenos Nagulevičienės pakviesti, jubiliejiniame Jonavos rajono poezijos klubo 20-mečio renginyje kavinėje „Svetainė“ dalyvavo Seimo, rajono savivaldybės, kultūros centrų, bendruomenių atstovai, kaimyninių bei tolimesniųjų rajonų literatai.


Eiles skaitė poetai Viktoras Rudžianskas, Vytautas Kaziela.
Žmogaus gyvenimo kelią šokyje įprasmino pantomimos aktorius Virgilijus Bortkevičius.

Renginį vainikavo aktoriaus Petro Venclovo skaitomos Anapilin išėjusio poeto Justino Marcinkevičiaus eilės, kviečiančios sustoti ir pamąstyti apie būties trapumą...Parengė
Aušra Miškinienė,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Bibliotekos įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja,
Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ koordinatorė

Daliaus Baltrano ir jonaviškių fotografų nuotraukos