Klubo veiklos 25-mečiui - nauja kūrybos sutelktinė

Klubo veiklos 25-mečiui - nauja kūrybos sutelktinė


PENKIASDEŠIMT VIRBŲ, Į VIENĄ ŠLUOTRAŽĮ SURIŠTŲ:
Klubo veiklos 25-mečiui - nauja kūrybos sutelktinė

Savo veiklos 25-metį prie Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos veikiantis Anykščių literatų klubas „Marčiupys“ pasitinka su nauja klubo narių sutelktine „Marčiupys 2010“, anot rinkinio redaktoriaus Tautvydo Kontrimavičiaus, primenančia vaikišką pasaką apie šluotražį, kurį tėvas savo vaikams perlaužti pasiūlė... Pusšimtis virbų, į vieną šluotražį surištų – jie tvirti vienybe, sutelktumu, tvirti tuo, kad vienas kitą paremia, pataiso, papildo. Jie – kaip vienas, todėl ir ši knyga - tarsi vieno autoriaus, „Marčiupio“ slapyvardžiu pasirašančio.

Liepos 29 d. (penktadienį) 20 val. prie Okuličiūtės dvarelio (Paupio g. 10) kūrėjai džiugins minties vaivorykšte, žodžio šviesa, jausmų tyrumu, giliu gyvenimo įvairovės pažinimu ir, žinoma, ištikimybe anykštėniškajai kūrybos tradicijai.
Maloniai kviečiame
- drauge pasidžiaugti šia knyga, kurioje kūrybos eiliškumu jaunimas užleidžia vietą vyresniems;
- išgirsti tą minčių kalbą, kuri suvienijo kelias kūrėjų kartas;
- patirti, kaip laikas keičia jausmus, kaip skirtingai įvairiame amžiuje išgyvenamas vienas ir tas pats jausmas: meilė, ilgesys, viltis.
- pasiklausyti dainuojamosios poezijos atlikėjų dainų.

 

 


Parengė
Aušra Miškinienė,
Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ koordinatorė