B. Kundrotienės kūryba buvo skelbta periodikoje: Sąjūdžio ir Aukštaitijos rajonų spaudoje, „Valstiečių laikraštyje“, taip pat antologijoje „Tremtinio Lietuva“ (1990 m.).
Ji išleido eilėraščių rinkinį „Sausio šerkšnas : tremtinės dienoraštis“ (1996 m.), beletrizuotą pasakojimą „Zėnės jaunystė“ (2001 m.), romanus „Vienkiemis kryžkelėje“ (trilogijos pirmoji dalis, 2004 m.), „Pykšt-pokšt“ (2005 m.), „Vienkiemis kryžkelėje prie kryžiaus“ (trilogijos antroji dalis, 2007 m.), rašo romaną „Nenugalimieji„ apie 1949 m. įvykius Lietuvoje (trilogijos trečioji dalis). Ji yra parašiusi poemų („Viešnia iš Sibiro“, „Niūronių šile“, „Aštuoniolika greitai sueis“, „Anykščių bažnyčia“, „Slėny prie Šventosios“ ir kt.).
Už romaną „Pykšt-pokšt“ B. Kundrotienė tapo IX Rytų Lietuvos literatų konkurso laureate (2005 m.). (< http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=196>;)
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje saugomi literatės kūrybos rankraščiai.
Sveikiname Jus, Gerbiama Brone ir linkime, kad visi žiedai, visas džiaugsmas ir visa, kas pasaulyje gražu ir gera, šio gimtadienio proga būtų skirta tik JUMS.
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos bendruomenė