Tamsos nepabūgę

Mūsų sumanymui pritarė ir į tradicinius nakties skaitymus „Kas švyti vasario nakties danguje?“, darganoto oro ir slidaus kelio nepabūgę, poezijos posmu bei dainos skambesiu pasišildyti atvyko svečiai iš kitų rajonų: Ukmergės literatų klubas „Versmė”, kunigas Justas Jasėnas (Kupiškis) bei Kupiškio literatų klubas „Lėvens balsai”, Pakruojo literatų klubas „Židinys”, kunigas Algimantas Žibėnas ir literatė Vida Ignatienė iš Rozalimo (Pakruojo raj.), viešnios iš Vilniaus bei Utenos ir kt. Svečiai atsivežė dovanų; viena jų - ukmergiškių „kulinarinis krokodiliukas“ anykštėnų ,,Atsivėrimų“ voniai. Meras siūlė „gyvunėlio“ nesuvalgyti, dar paauginti.

Jonavos literatų klubo „Šaltinis” literatas Gintas Milkus pradžiugino el. tekstu:
„Sninga, turbūt, nuo Jonavos iki Anykščių, tad ir toks ilgesys atsiranda - norisi kažką trukdyti, net paskambinti, gal pavirsti sniego žmogumi ir nupėsčiuoti iki Šventosios vingių...
Ačiū už kvietimą į tradicinį jūsų vakarojimą su vasario žvaigždėmis. Nuostabūs tie kvietimai, kaip ir jūs, poezijos kūrėjai ant Šventosios kranto.
Tikiuosi, šiais metais pavyks atkeliauti.
Kaip ten bebūtų, ir toliau „elegantiškai sninga” (P. Širvys)...”.
Svėdasų literatų klubą ,,Sietuva” atstovavo Alma Švelnienė.

Tradiciją skaityti toli esančiųjų lietuvių kūrybą tęsė almanacho „Pasaulio anykštėnas” ir ,,Marčiupio” sutelktinės redaktorius Tautvydas Kontrimavičius.

Anykštėnų jaunimui atstovavo kuriantis, grojantis ir dainuojantis Adas Diržys, jam talkino (beje, pirmą kartą) draugė Justė.

Pasiklausę svečių, savo kūrybą skaitė marčiupiečiai: Regina, Eugenija, Diana, Ona, Irma, Dalius, Danutė ir Dalina. Svečiams grojo ir dainavo Aušra ir Vidmantas.


Pasidžiaugta Kultūros sostinės statusu

Rajono meras Sigutis Obelevičius, kalbėdamas apie Anykščius, kaip Kultūros sostinę, pasveikino vakaro dalyvius, pavadindamas juos „šviesuliais”, nuo kurių šviesėja Anykščiai ir po krislelį tos šviesos ir grožio įnešama į Anykščių kultūros sostinės programą.
Skambėjo marčiupiečio bardo Vidmanto Plėtos atliekamas „Himnas Anykščiams” („Marčiupio” klubo literatės Veronikos Dikčiuvienės žodžiais).
Anykščių miesto atsiradimą nuspalvino rašytojo A. Vienuolio padavimas (A. Vienuolis „Padavimai ir legendos”), skaitomas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus Romo Kutkos.