NAKTIES SKAITYMAI: MYKOLIUKO SMUIKELIO ATVILIOTI...

 

„Girdžiu Mykaliuka smuikelų. Šita muzika skamba iš Vaižganta knygas „Dėdes ir dedienes”...”

Laiko mašina – į XXI amžių

„Girdžiu Mykaliuka smuikelų. Šita muzika skamba iš Vaižganta knygas „Dėdes ir dedienes”... Joj gyvena Mykaliukas, Severija Pukštaičia ir Rapalas Geiša. Tik Anses toj knygaj nėr. Bet jie visi kartu žaide Papšutes kalnali, prie upelas Malaišas, nedeliam pėsti eidava Svedasuos bažnyčian.”.


Kūrybos kermošius ir gimtoji tarmė

Vakaro vedėjos: Ansė iš Malaišių, kuriai nuo šiuolaikinių technologijų „galvų insisopsta” (Aldona Širvinskienė) ir Vaižganto dėka mokslus baigusi Severija (Aušra Miškinienė), Mykoliuko smuikelio melodijos atviliotos, pakvietė „visus visus, pėsčius, raitus ir važiuotus Lietuvos kultūros sostinėn Anykščias in švintį: Anykščių koplyčian - kamerinių menų centran in Kūrybos kermošių „Kas švyti vasario nakties danguje“? ir priminė, kad „šymet tarmių metai”, skatindamos vakaro dalyvius prisiminti vieną didžiausių kalbos lobių - gimtąją tarmę - ir „drūsiai šnekėt tarmiškai”.