RUBIKIAI. Skaityti skatinančios varžytuvės Rubikių bibliotekoje

Skaityti skatinančios varžytuvės Rubikių bibliotekoje

„Skaitymo iššūkis 2017“ pakvietė daugelį Lietuvos knygos mylėtojų dalyvauti vasaros skaitymo varžytuvėse. Pagirtina, kad Rubikių bibliotekos skaitytojai taip pat susidomėjo šia akcija ir ėmėsi skaitymo. Trys skirtingo amžiaus skaitytojai nuo birželio 15-osios iki rugpjūčio 31 d. gautuose lankstinukuose žymėjo atliktas užduotis, o bibliotekininkė jas tikrino ir registravo specialioje Google formoje.

Iš 10 skaitymo užduočių sunkiausia pasirodė 7-oji, kurios užduotis perskaityti buvusią uždraustą knygą kurioje nors šalyje. Labai palengvino organizatorių iš anksto sudarytas knygų sąrašas, kuriame buvo pateikta 20 knygų vaikams - jaunimui ir 20 suaugusiems. Aišku, tik keletą knygų pavyko rasti bibliotekos lentynose iš šios užduoties...

Smagiausia buvo skaityti nuotykių, trumpų istorijų ir tas knygas, kurių pavadinime yra skaičius.

Už dalyvavimą, už norą skaityti padėkos raštais ir specialiaisiais prizais apdovanoti Audronė Šarskutė, Jolita Laurikėnienė ir Airidas Bilis.

Džiugu, kad ir Rubikių bibliotekos skaitytojai padėjo Anykščių viešajai bibliotekai užimti Panevėžio regiono bibliotekų tarpe antrąją vietą.

Rubikių bibliotekos informacija