Sausio 13-oji – negyjanti žaizda


Nakties tamsoje – sustingusi kančia,
Tas laisvės siekis – lyg nepasiekiama svajonė,
Lyg išsipildymo ilga laukimo valanda
Lyg sielos aimana, sustingusi dejonėj...


Snieguotą 2017 m. sausio 14 dienos vidudienį Mačionyse vyko popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Po šiai progai skirto šiaurietiško ėjimo nuo Bijeikių apžvalgos bokšto iki Mačionių, renginio dalyviai rinkosi prie laužo.

Prisimenant sausio 13-osios įvykius, vedančiosios J. Šidlauskienė ir A. Kvaselienė skaitė šiai datai skirtas eiles, priminė koks nelengvas lietuvių tautos kelias į laisvę. Susikibus už rankų, prie degančių neužmirštuolių pievoje žvakučių, tylos minute buvo pagerbtas kritusių už Lietuvos laisvę atminimas.

Nuskambėjus dainai ,,Laisvė“ ir sugiedojus Lietuvos himną visi dalyvavusieji buvo pakviesti į bendruomenės salę prie arbatos puodelio sušilti ir pasidalinti mintimis bei prisiminimais apie minimą datą. Renginyje dalyvavo Skiemonių bendruomenės atstovai.
 

Mačionių bibliotekos informacija