Nacionalinė bibliotekų savaitė Viešintų filiale


Šventinė bibliotekų savaitė, prasidėjusi parodomis, kvietė į susitikimus su geriausiais skaitytojais ir į vaikų lėlių „Viešintukas“ rodomą spektakliuką pagal V.Šekspyro „Romeo ir Džiuljeta“, bei laiško rašymas knygai.

Viešintų kraštas didžiuojasi kraštotyrininkais T. Uža ir A. B. Bekeniu. A. B. Bekenis įdėjo milžinišką darbą atkuriant kraštotyrininko P. Jurkšto muziejų. Darbą pastebėjo ir įamžino T. Uža fotografijose. Šios fotografijos eksponuojamos Viešintų daugiafunkciame centre, o vėliau bus perkeltos į Viešintų bendruomenės namus.

Didelio lankytojų dėmesio sulaukė bibliotekoje eksponuojami „Atvirukai iš praeities“. Šio „lobio“

šeimininkė Staselė Pulikaitė-Baltušienė (1934-2006), gyvenusi Kupiškio raj. Migonių kaime. Kolekcijoje per 80 atvirukų. Dabar atvirukus saugo giminaitė Jūratė Bernatonienė.

Į renginį „Per gyvenimą su knyga“ buvo pakviesti žmonės, kurie neabejingi knygai ir ne tik... tai ir bibliotekos pagalbininkai, savanoriai. Jūratei, Aldonai ir Lenai buvo įteiktos padėkos ir dovanėlės. Joms – didelis ačiū!

Vaikų lėlių teatro „Viešintukas“ aktorėliai ruošėsi pasirodymui iš anksto, nes reikėjo pasigaminti lėles, išraiškingai išmokti paskaityti V.Šekspyro „Romeo ir Džiuljeta“.

Ar kada nors rašėte laišką knygai?.. Ne? O viešintiškiai rašė! Tai puikiai pavykusi akcija. Laiške jaunimas išdėstė savo mintis apie šiuolaikinį požiūrį į knygą, kad domėjimasis skaitymu vis mažėja ir nuoširdžiai atsiprašė knygelės, ir dar svarbus momentas, kad laiško pabaigoje visi autoriai parašė: „Geriausias Tavo draugas (vardas)“ . Laiško rašymui buvo panaudota gandro pamesta plunksna ir tušas.