Vaikų Velykėlės Svėdasų bibliotekoje
 

Kartu su vyturio giesme, bundančia gamta pas mus atkeliavo gražiausia pavasario šventė – Vaikų Velykėlės.

Balandžio 1 d. į Svėdasų biblioteką, nešini popieriniais ir tikrais margučiais, rinkosi Aulelių globos namų, Svėdasų vaikų darželio, bei miestelio vaikučiai, kur vyko popietė „Riedėkit, margučiai“. Popierinius margučius vaikučiai kabino ant vieno metro pločio ir dviejų metrų aukščio velykinio kiaušinio, padaryto iš lazdyno ir kitų gamtinių medžiagų.

Renginį pradėjome P. Dagytės eilėraštuku apie pavasarį, papasakojome kaip senovėje buvo švenčiamos velykėlės, pasekėme pasaką nuo kada pradėti marginti margučiai ir kokios jų marginimo reikšmės. Visus labai pradžiugino staiga pasirodžiusi Velykų bobutė (Silva Meištienė), vedina dviem velykų zuikiais (Austėja Medinytė ir Vasarė Budreikaitė) su pilna kraitele margučių ir visokių saldumynų. Visus pasveikino su švente, paspaudė kiekvienam vaikučiui ranką, o už tai, kad gerai atsakinėjo į klausimus apdalino „kiškio spyrutėmis“. Zuikutės, padedant Rožei Lapienienei, padainavo dvi daineles: „Vijo lizdą pelėda“, ir „Ar nematei kiškio“. Svėdasų vaikų darželio vaikučiai sakė eilėraštukus ir dainavo daineles apie Velykas. Pažaidę, pasisukę ratelyje, išsidalinę „lobį“, paridenę margučius ir labai pavargę, bet linksmi vaikai išskirstė, o mes pasidžiaugėme, kad kaimuose vis tik dar yra vaikų, juk į šventę jų atėjo apie 40.

Dirbti ir linksmintis bendruomeniškai yra labai smagu.