SVĖDASAI. Knygnešio dienai paminėti

Knygnešio dienai paminėti

Kovo 19 d. Svėdasų bibliotekoje paminėjome knygnešio dieną. Tema – slaptosios spaudos draudimo laikotarpio mokyklos ir jų mokiniai bei mokytojai.

R. Guobis priminė apie mūsų krašto knygnešius, paminėjo Juozą Tumą – Vaižgantą, žymiausią knygnešį Jurgį Bielinį ir Garšvių draugiją . Plačiau papasakojo apie caro valdininkų susektas mokyklas: Čiukų kaime pas Kazlauskus, Butėnuose pas Žemaičius ir Svėdasų miestelyje pas Balaišius. Apie „daraktoriais“ vadintus mokytojus – Juodelį, Praną Kaminską, Agotą Davainytę.

Atverta XIX – XX amžiaus leidinių ir lietuviškos mokyklos relikvijų paroda. Padėkomis ir knygomis buvo pagerbti geriausi šių dienų bibliotekos knygnešiai ir skaitytojai, o ypatingai Irena Guobienė, nesenai atšventusi savo 80 metų jubiliejų. Popietė baigėsi jaukiu pasisėdėjimu prie arbatos, eilių skaitymu ir bičiuliškais pokalbiais.

Raimondas Guobis