Sausio 13-ios atmintis Svėdasuose
 

Svėdasuose sausio 13-ją melstasi bažnyčioje, iškelta valstybės vėliava miestelio aikštėje, gimnazijoje vyko istorinės pamokos sausio įvykiams Vilniuje atminti.

Vakare bibliotekoje, spingsint žvakelėms, susirinkusieji pasimeldė už prieš 25 metus žuvusius tėvynės laisvės gynėjus. Susiėjimo organizatoriai visiems prisegė ženklelius su trispalvių Gedimino stulpų ir vilties liepsnos simboliais. Atsiminimais apie įvykius Vilniuje dalijosi Aldona ir Vytautas Morkūnai, Rūta Stanevičienė bei Raimondas Guobis.

Pranutė Puzelienė prisiminė kaip tomis dienomis, pasilikusi su dukros vaikučiais namie, jų tėvams išvykus į Vilnių, meldėsis, kad tik viskas laimingai pasibaigtų. Apie tas dienas Svėdasuose bei Anykščiuose kalbėjo Valentinas Neniškis. Vaišintasi arbata, pyragais ir dalytasi mintimis ką daryti, kad Lietuvoje ir Svėdasuose geriau gyventi būtų.

Raimondas Guobis