Rudens spalvos Budrių bendruomenėje

Ruduo visada „pražysta“ nuostabiomis spalvomis. Atrodo aplinkui „žydi“ viskas – medžiai, krūmai, žolės... Tik, deja - žiedų nebėra. Nematyti dūzgiančių bitelių darbininkių, visi gyvenantys gamtoje skuba atsargas kaupti, kailiukus, plunksnas keisti, o žmonės kaime džiaugiasi ką išauginę. Smagiai bendrauja, pasakoja kas laukuose, daržuose užderėjo... O kur geriausia parodyti ką nuveikei per vasarą, jei ne rudens šventėje?

Rudens šventei Budrių bendruomenėje vienos dienos maža. Šiais metais pirmi susirinko žvejai. Žvejų varžybos labai įdomiai buvo pavadintos: „Sugauk ešerį, lydeką - išgelbėk Budrių ežero karosą“. Susirinkę žvejai švaistėsi spiningais, gyvas žuveles mėtė, bet niekas į jų jaukus dėmesio nekreipė. Sočios tos Budrių lydekos ir ešeriai buvo. Tik vat, Marijonas Jekeliūnas vieną ešerį gražuolį ištraukė, o klubo garbės pirmininkas Juozas Radzevičius paskelbė, kad teks pasidomėti žuvų atsargomis šaldymo kamerose. Žinoma, žvejai visada tų atsargų turi, tad rudens turgus be žuvienės neliko.

Spalio 17 dieną bendruomenės kiemelyje vyko rudens teatralizuotas turgus, kuris buvo apdovanotas nuostabiu oru. Į turgaus kiemelį pirmas atvažiavo sodietis Algis. Pastatė ratus ir paskelbė turgaus pradžią! Turgus, kaip visada, buvo viskuo gausus, pasidairius buvo galima daug ką rasti - čia skaniausia žuvienė garavo, dideli ir skanūs sūriai pūpsojo ant prekystalių, karšti žirniai su spirgučiai viliojo pirkėjus savo išskirtiniu kvapu... ir dar daugelis įvairių derliaus gėrybių papildė pirkėjų pintines. Po turgaus visi tradiciškai susirinko į ūkininko galiūno konkursą. Čia buvo stumiamas akmuo, metamas kelmas, traukiamas traktorius. Įdomiausia, kad šiame konkurse trečioji vieta atiteko ūkininkių Danutės ir Jūratės komandai... Šventės pagrindinė dalis, tai buvo naujas projektas pavadintas: „Kaimų humoro sąskrydis - Budrių karvelis 2015“. Šis linksmas renginys vyko Budriuose esančiame klojimo teatre. Humoro programas pristatė Svėdasų „Kaimo bobelės pletkininkės“, Elmininkų bendruomenė ir Budrių bibliotekos jaunimo klubas „Atžalynas“ suvaidinęs linksmai interpretuotą pasaką - raudonkepuraitė.Vėsus klojimas buvo sušildytas karštais žiūrovų plojimais ir juoko garsais, o šauniosios Budrių bendruomenės šeimininkės pavaišino visus 100 karštų balandėlių.

Netruko prabėgti spalio galas ir pradėjo artėti advento laikotarpis. Jaunimo klubas“Atžalynas“ vis rinkosi vakarais į biblioteką ir kažką kūrė. O pasirodo humoro programą: „Šovenių miško pasaka - gudruolių rinkimai“. Skelbimų lentose atsirado skelbimai kurie kvietė ateiti, sudalyvauti gudruolių rinkimuose, o bendruomenės šeimininkes sudalyvauti silkės ir žuvies baliuje. Be viso šito, renginyje dar pareiškė norą dalyvauti ir medžiotojai, kurie pasiūlė pagaminti visiems susirinkusiems žvėrienos troškinį.

Lapkričio 28-ają, trečią valandą popiet, bendruomenės salė buvo sausakimša. Advento popietės pradžią paskelbė ir visus susirinkusius palaimino Kavarsko parapijos klebonas Norbertas Martinkus. Advento popietės dalyvius šiltomis kalbomis pasveikino Lietuvos respublikos seimo nariai Sergėjus Jovaiša ir Ričardas Sargūnas. Anykščių rajono Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, o Kavarsko seniūnijos seniūnas pasveikinęs dar pakvietė išsirinkti ir seniūnaitį. Iš trijų pasiūlytų kandidatūrų buvo išrinktas Raimondas Sunklodas. Po rinkimų prasidėjo teatralizuotas proto mūšis. Visiems susirinkusiems klausimus uždavinėjo išmintingoji pelėda, gudrioji lapė, vilkas pilkas ir Šovenių miško sargas - girinis. Kova vyko šiltai diskutuojant, juokaujant. Susirinkusius prie vaišių stalo pasiekė žinia, kad trečią vietą gudruolių proto mūšyje laimėjo Raimondas ir Danguolė Sunklodai. Antroji bendruomenės gudruolė patapo Ona Šereikienė, o bendruomenės gudruolio taurė atiteko Gražinai Radzevičienei.

Šeimininkių ir šeimininkų konkursas, tema „silkės ir žuvies“ patiekalų balius žėrėjo išmone ir išradingumu. Visi šventės dalyviai džiaugėsi, kad gerai uždėrėjo derlius, kad stalai tiek padengti ir papuošti, kad gali tikti ir vestuvių šventei. Visi advento popietės dalyviai artimai, šiltai bendravo. Nesvarbu ar tai mažas vaikelis, ar žilagalvis senolis, ar garbus svetys iš miesto ar Lietuvos Respublikos seimo. Todėl visi Budrių bendruomenės nariai visiems Anykščių krašto svečiams ir gyventojams linki ramaus ir taikaus advento laikotarpio, o šv. Kūčios ir šv. Kalėdos tegul būna apsuptos brangiausių žmonių dėmesiu ir meile.

Valentinas Gudėnas