Naujuosiuose Elmininkuose virpėjo poezijos stygos
 

Praėjusio šeštadienio darganotą pavakarę elmininkiečiai gyveno „poezijos ritmu“, nes bene visi į renginį susirinkusieji kalbėjo eilėmis. Poezijos mylėtojus ir literatų klubo „Marčiupys“ narius draugėn subūrė N. Elmininkų bibliotekininkė Diana Šermukšnienė. Kiekvienas, atėjęs į renginį, gavo klevo lapu papuoštą dalyvio kortelę, kuri ir suteikė teisę kalbėti eilėmis.

Pirmoji poetinio renginio dalis buvo skirta poeto – Lietuvos beržo – Pauliaus Širvio 95-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Literatūrinę kompoziciją – duoklę nuostabiam Lietuvos dainiui – parengė Kavarsko bendruomenės literatės. Suskambo dainos P. Širvio tekstais, tokios žinomos ir tokios artimos širdžiai, kurias dainavo ne tik Laimutė ir Vilma, bet ir visa salė. N. Elmininkų bendruomenės salėje „pražydo linai“, „pleveno ugnelė“, per ją praėjo „lietuviškas beržas, su plieno dalgiu ant peties“... Eilėraščius skaitė ir nuotrupas iš poeto gyvenimo pasakojo Onutė Buinevičienė.

Sušildę sielas P. Širvio posmais, eilėmis prabilo renginio svečiai ir literatų klubo „Marčiupys“ nariai. Diana pirmuosius prisistatyti pakvietė į svečius atvykusius poetus – Danguolę Palmaitienę ir Gintarą Kublicką, kuris perskaitė niekur nepublikuotą P. Širvio eilėraštį, skirtą vokietaitei. Anykščių literatų „tėvas“ Algirdas Ražinskas, žmogus, dalinantis save kitiems, skaitė P. Širvio ir kitų, plačiai visuomenei mažai žinomų, poetų eiles.

Eiles skaitė ir klubo „Marčiupys“ įkūrėja, himno Anykščiams autorė Veronika Dikčiuvienė. Poetiniu žodžiu su renginio dalyviais dalinosi Genutė Ražanienė, Algirdas Gogelis, Alma Švelnienė, Antanas Žvikas, Diana Šermukšninė, o proza - Eugenija Pilinkienė.
Poezijos posmus keitė Vidmanto Plėtos, Algimanto Barono bei elmininkiečių moterų ansamblio lyriškos dainos.
Daugiau nei trejetą valandų trukęs „gyvenimas poezijos ritmu“, kuris persipynė gitaros skambesiu, pripildė visų sielas gėrio ir ramybės, jaudulio ir atgaivos.

Renginys organizuotas pagal Savivaldybės remiamą Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos projektą „KNYGA GYVA“ . Projekto partneris – Naujųjų Elmininkų bendruomenė.

Dalina RUPINSKIENĖ

Dalinos Rupinskienės ir Dianos Šermukšnienės nuotraukos