Poezijos ir muzikos popietė „Kiekvienas gali prabilti eilėmis“
 

Kaime sunkiai nutolstama nuo gamtos ritmo. Dienos trumpyn – anksčiau miegoti ir nelabai kur rūpi nosį kišti. Tačiau spalio 29-osios vakaras sujaukė jau nusistovėjusią kasdienę rutiną, ir į Svėdasų biblioteką sukvietė visą būrį piliečių su meno išalkusiomis sielomis. Poezija - savitas žanras. Šiais laikais poezijos gerbėjų retėja, bet šis renginys buvo visokeriopa išimtis. Vakaras vadinosi „Kiekvienas gali prabilti eilėmis“. Ir dovanojo jį Naujųjų Elmininkų bibliotekininkės Dianos Šermukšnienės suburtas poetinis duetas – pati Diana ir poetas Antanas Žvikas, bei Irenos Kuliavienės vadovaujamas moterų ansamblis.

Įtraukė nuotaikingi posmai, negirdėtos, bet puikios ir iš širdies atliekamos dainos. Tikrai jautėsi susikalbėjimas tarp atlikėjų ir publikos. Diana ir Antanas poetiniame dialoge kalbėjo apie metų laikus, gimtuosius Anykščius ir daug daug jausmų – šviesių, pozityvių, artimų. Skaitė savos kūrybos eilėraščius.

Netruko prabėgti muzikos ir eilių valanda. Svečiai metė iššūkį svėdasiškiams, kad ir jie tartų atsakomąjį eiliuotą žodį („Kiekvienas gali prabilti eilėmis“). Renginyje dalyvavę Svėdasų literatų klubo“Sietuva“ nariai Irena Guobienė, Raimondas Guobis ir Alma Švelnienė paskaitė po keletą posmų savo kūrybos eilių.

Kartais tam, kad pasidovanotum sau šventę, tereikia tik noro. Kainuoja ji tik pastangas susiburti į vieną vietą. Mes visi esame kažkuo apdovanoti. Tuo ir turtingi. Labai gražu, kai parodome, dar gražiau, kai mokame pamatyti, išgirsti, įvertinti ir labai labai, nuoširdžiai nuoširdžiai pasidžiaugti.
 

Alma Švelnienė