Ažuožerių kaimo bendruomenės narių susitikimas su kraštotyrininku Tautviliu Uža

Šiais metais liepos- rugpjūčio mėnesiais, Ąžuožerių kaimo bendruomenėje įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programą organizuojamas renginių ciklas. Renginių susitikimų vieta - Ąžuožerių kaimo biblioteka.

Rugpjūčio 12 d. popietę, Ąžuožerių kaimo senjorų ir neįgaliųjų klubo „Seklyčia“ nariai rinkosi į biblioteką susitikti su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariu, knygų autoriumi ir sudarytoju, fotomenininku, Panevėžio anykštėnu, 2015 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai“ laureatu – Tautviliu Uža.

T. Uža įdomiai pasakojo apie savo kūrybinę veiklą. Ją pradėjo dar besimokydamas Panevėžio hidromelioracijos technikume, fotografuodamas įvairius renginius ir išvykas, vėliau tęsė besimokydamas Žemės ūkio akademijoje. Ir taip iki šių dienų nesiskiria su fotoaparatu. Dirbdamas publikuodavo bendradarbių nuotraukas, aprašydamas jų pasiekimus, spaudos leidiniuose. T. Uža yra ir gėlių mėgėjas. Jis pasakojo, kad labai liūdna kai rudenį užėjus šalnoms darželio gėlės nunyksta. Kad jų amžius lyg ir prailgtų, sugalvojo išleisti gražiausių Viešintų krašto sodybų nuotraukų knygą-albumą ir pavadino ją „Viešintiškių pražydinta žemė“. Čia ne vienas gali rasti ko pasimokyti iš viešintiškių. Šio leidinio, palyginus su respublikoje išleistomis panašiomis knygomis pranašumas tas, kad gamtos grožis labai mažai nukrypęs nuo natūralaus, čia nėra brangių takelių dangų, tvorelių ir prabangių pastatų, o akį džiugina tik išmoningai sukomponuotų žydinčių gėlių grožis.

Po poros metų autorius išleido knygą apie Viešintų parapijos žmones, istoriją, laužiusią jų likimus, parapijos praeitį ir dabartį. Visa tai sudėjo į knygą „Iš širdies viešintiškiai“. Ją galima pavadinti lyg ir enciklopedine knyga. Šios knygos gale autorius penkiuose puslapiuose chronologine tvarka nurodo Lietuvoje ir Viešintų krašte svarbiausius įvykius ir datas.

Trečioje knygoje „Talentingieji viešintiškiai“ autorius papasakojo, kad Viešintos – talentingų ir darbščių žmonių kraštas. Šioje knygoje nuoširdus pasakojimas apie talentingiausius Viešintų krašto žmones, jų sukurtų darbų fragmentai užfiksuoti 980 nuotraukų. Šioje knygoje aprašytas ir Rimutės pasakojimas apie buvusį Viešintų dvarą ir jų gyventojų skaudžius likimus užėjus sovietų valdžiai. Pateikiamos jos tapybos bei siuvinėjimo darbų nuotraukos.

Ketvirtoje knygoje „Viešintų mokykla lyg vakar palikta“ aprašyta Viešintų mokyklos istorija. Ji kuriama iš prasmingus mokyklinius metus primenančių mokinių ir nuoširdžiai dirbusių pedagogų pasakojimų. Ši knyga 544 psl. Tai, ko gero, vienintelė tokios apimties knyga Lietuvoje parašyta apie mažo miestelio (kaimo) mokyklą.

Svečias atvykęs iš Panevėžio pasakojo atsiminimus apie gimtąjį Laičių kaimą, (Anykščių r.) senjorams uždavė klausimus apie Viešintų miestelį ir jo apylinkes. Geriausiai atsakiusiai buvo įteiktas prizas.

Kraštotyrininkas Ažuožerių bibliotekai su autografu padovanojo savo knygą „Talentingieji viešintiškai“. Ąžuožerietes ypač sužavėjo T. Užos dovanota knyga, kurioje gausu nuotraukų su audimo, nėrimo, siuvinėjimo darbais. O tai juk jaunystėje jų pačių kiekvienuose namuose tokių darbų būta. Ir jos pačios turėjo ką papasakoti – kad va taip siuvinėjo, tą turėjo.

Knygos autorius džiaugėsi, kad knygos skaitytojos galės ją parsinešusios į namus, parodyti savo vaikaičiams, ką senovėje žmonės veikdavo laisvalaikiu.

Trys susitikimo valandos prabėgo nepastebimai. Išlydėdami svečią ąžuožeriečiai pagerbė atsistodami. Kraštietis T. Uža dėkojo už šiltą priėmimą.

Daiva AGAFANOVIENĖ