Kelionė į Didžiuliškių kaimą


Didžiuliškių kaime yra kultūros paveldo objektas - vėjo malūnas. Vėjo malūnas datuojamas XIX a. II pusės.
Labai gražiai apie šį malūną yra rašiusi Viešintų klojimo aktorė a.a. Vanda Kazlauskienė:

Stovėjo malūnas prie kelio.
Mojavo galingais sparnais.
Lyg šaukė ir kvietė kiekvieną:
Užeikit, užeikit aš laukiu seniai.

Stovėjo galiūnas prie kelio,
Sudėtas iš lauko akmenų.
Kepurė lyg koks jaunikaitis,
Kraipė į visas pasaulio šalis.

Vėjas galingas palaužė sparnus.
Rudens audra nukėlė kepurę.
Liūdėjo ir verkė malūnas prie kelio,
Lyg ašaros akmenėliai riedėjo.

Už šią kelionę esam dėkingi bibliotekos savanorei, Utenos kolegijos aplinkos apsaugos inžinerijos antro kurso studentei Rūtai Mordasaitei.